STAIRS LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Stairs là gì

*
*
*

stair
*

stair /steə/ danh từ bậc thang (số nhiều) lan can ((cũng) flight of stairs; pair of stairs)below stairs bên dưới hầm công ty (chỗ nói riêng cho những người góp việc ở)this was discussed belows stairs: điều đó được những người sinh sống (đầy tớ) bàn ra tán vào
bậcopen riser stair: bậc thang có thành bậc hởcon quay stair: cầu thang ở bến tàustair head: bậc nghỉ ngơi bên trên (của cầu thang)stair step: bậc cầu thangstair step: bậc thangstair step cover: tấm lát bậcstair tread: bậc thangtapered tread stair: lan can phương diện bậc nghiêngbậc (thang)bậc thangGiải mê thích EN: A single step.Giải ham mê VN: Một bậc 1-1.quay stair: bậc thang ở bến tàuLĩnh vực: xây dựngcầu thangGiải mê thích EN: A series of steps or flights of steps connecting two or more levels. Also, stairway.a series of steps or flights of steps connecting two or more levels. Also, stairway.Giải say đắm VN: Một chuỗi những bậc xuất xắc đội những bậc nối nhị tốt nhiều vị trí. Còn hotline là: stairway.angled stair: cầu thang gồm gócback stair: cầu thang phía saubracketed stair: cầu thang dạng côngxongbracketed stair: cầu thang tất cả dầm đỡcircular stair: cầu thang vòngclosed stair: lan can kínclosed string stair: cầu thang có dầm thang kíncockle stair: bậc thang xoắn ốcconcrete stair: lan can bê tôngdog leg stair (doglegged stair): cầu thang ngoặt gấpdogleg stair: bậc thang ngoặt gấpescape stair: bậc thang cung cấp cứuexterior stair: cầu thang ngoàifire escape stair: lan can chống hỏafire resisting stair: bậc thang Chịu lửageometric stair: cầu thang không trụ đỡhelical stair: cầu thang xoắnhelical stair: lan can xoắn ốchoused stair: lan can vẻ bên ngoài khnghiền kínleft-h& stair: cầu thang ngoặt sang tráione-turn stair: lan can cù một lầnopen riser stair: bậc thang tất cả thành bậc hởopen stair: lan can ngoài trờiopen well stair: bậc thang tất cả lồng hởopen well stair: lồng bậc thang hởplatform stair: bậc thang tăng lên và giảm xuống bụcquarter turn stair: bậc thang hai vế vuông gócquarter-turn stair: bậc thang gửi hướngquarter-turn stair: lan can con quay 900reinforced concrete stair: lan can bê tông cốt thépreturn flight stair: bậc thang hai đợtright h& stair: cầu thang lên phía bên phảiright-h& stair: bậc thang lên bên phảiservice stair: bậc thang dự phòngservice stair: lan can công tácservice stair: cầu thang phụspine string stair: bậc thang có dầm náchspiral stain (spiral stair case): lan can xoáyspiral stair: cầu thang hình xoắn ốcspiral stair: bậc thang xoắnstair carpet: thảm cầu thangstair clip: vòng cầu thangstair railing: cầu thang cầu thangstair step: bậc cầu thangstair string: dầm cầu thangstair stringer: dầm cầu thangstair well: giếng cầu thangstraight flight stair: cầu thang tất cả vế thẳngstraight flight stair: cầu thang lần thẳngstraight two-flight stair: cầu thang nhì vế thẳngstraight two-flight stair: lan can nhị lần thẳngtapered tread stair: lan can khía cạnh bậc nghiêngwinding stair: cầu thang xoáythân cầu thangfire-escape stairthang phòng hỏa hoạnfire-escape stairthang thoát cháyopen string stairdầm thang hở

Xem thêm: Diễn Viên Hứa Vĩ Văn Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Hứa Vĩ Văn

*

*

*

stair

Từ điển Collocation

stair noun

1 stairs steps inside a building

ADJ. steep | wide | narrow | rickety | main | back

QUANT. flight We went up three flights of stairs.

VERB + STAIR ascover, climb, go/run, etc. up, mount | desckết thúc, go/run, etc. down | take, use Take the bachồng stairs.

STAIR + VERB lead khổng lồ sth | creak

STAIR + NOUN rod The carpet was held in place by brass stair rods. | gate

PREPhường. under the ~ a cupboard under the stairs | ~ (down/up) to the stairs to the third floor

PHRASES the bottom/foot/head/top of the stairs, take the stairs two, etc. at a time He rushed up khổng lồ the bedroom, taking the stairs two at a time.