STANDOFF LÀ GÌ

(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “khổng lồ st& off,” that is, to lớn apostatize.

Bạn đang xem: Standoff là gì


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare & electronic counter-measures tư vấn.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, and they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm cảnh sát chống bạo động cùng với lắp thêm giỏi được điều đụng, họ đánh nhau với những người nông dân.
Vấn đề này mang đến một sự cảnh giác giữa xe tăng Mỹ với Đông Đức trên Chốt gác Charlie ngày 27-28 tháng 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “khổng lồ stand off” and is related lớn the word “apostasy.”
Tuy nhiên, tự Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” Tức là “tránh xa” và có contact cùng với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July và was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi hạm quân căn nguyên từ bỏ Eniwetok vào trong ngày 15 tháng 7, và tất cả khía cạnh xung quanh khơi kho bãi Asan vào sáng sủa nhanh chóng ngày 21 tháng 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
phệ hoảng Berlin là sự khiếu nại trong số ấy quân team Đông Đức cùng quân đội Mỹ đã đối mặt nhau, cho tới lúc cơ quan chỉ đạo của chính phủ Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring baông chồng lớn Egypt, and why did he “for some years stand off from the king of the north”?
Ptolemy III lấy những gì về Ê-díp-tô, cùng tại vì sao “vào vài năm... <ông> không đánh vua pmùi hương bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended khổng lồ carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên bạn dạng tiến công hạt nhân, được dự định áp dụng với tên lửa hạt nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk thành phố.
Cuộc vây hãm địa thế căn cứ biên thuỳ Luhansk diễn ra trong hai ngày tại một căn cđọng biên thuỳ Ukraina nằm tại ngoại ô thị trấn Luhansk.

Xem thêm: " Safe Zone Là Gì Trong Tiếng Việt? Safe Zone Nghĩa Là Gì


The most surprising was the elimination of the Soviet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal st& off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Bức Ảnh bất thần độc nhất vô nhị là ở Dynamo Kyiv bị loại và vòng loại của Soviet Cup thua thảm sinh hoạt tđọng kết trước cùng với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led to lớn the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shanghai and Canton.
Các cuộc hiệp thương hòa bình giữa sự nổi dậy trang bị vẫn dẫn cho Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức triển khai hiếm hoi vị cha trường phái làm việc Nam Kinh, Thượng Hải với Canton.
The Oda army came up with the plan khổng lồ use cannons for stand-off tactics against the Uesugi và to lớn bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy & the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
lấy ví dụ như hiện đại đầu tiên là việc giao tranh thân Hải quân Đế quốc Nga cùng Hải quân Đế quốc nước Nhật trên cảng Arthur trong Chiến trạng rỡ Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a các mục of grievances & demands lớn the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somermix.
Một cuộc thương thơm tmáu đã được triển khai nghỉ ngơi phía nam London, cùng với vấn đề Công tước đoạt York chuyển ra một list những khiếu nài nỉ cùng thử khám phá thanh hao thanh lọc triều đình, bao hàm cả bài toán bắt giữ Edmund Beaufort, Công tước đoạt trang bị nhị của Somerset.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, khổng lồ protect American lives & interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 mon 2 mang lại ngày 4 tháng 3, nó phía trong nhân tố lực lượng hải quân canh phòng không tính khơi Port Cortes, Honduras để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân Hoa Kỳ vào trường phù hợp xảy ra cuộc cách mạng trên Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation to lớn possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.
ban đầu được Tổng thống Mỹ Bill Clinton thực hiện vào tháng 6 năm 1994 tương quan mang lại các chiến dịch hoàn toàn có thể xảy ra nhằm chống lại Triều Tiên, vào tầm thời hạn du lịch của cuộc chiến chống cài vũ khí phân tử nhân của nước này vào khoảng thời gian 1994.
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88