STATED LÀ GÌ

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Bạn đang xem: Stated là gì


Để phòng ngừa nguyên lý bắt đầu , 30.000 xe mới đã ĐK vào tuần trước đó , tối thiểu là bằng tía lần Tỷ Lệ thông thường , hãng sản xuất tin công ty nước Xinhua .
Kinch Thánh nói: “Hãy trao gánh-nặng ngươi mang đến Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài đang chẳng phải cho những người công-bình bị rúng-động”.
The Konza Prairie is a native tallgrass prairie preserve south of Manhattung, which is co-owned by The Nature Conservancy và Kansas State University và operated as a field retìm kiếm station by the department of biology.
Thảo nguyên Knoza Prairie là một khu vực bảo tồn những loại cỏ thân cao nằm ở vị trí Nam Manhatrã, đồng mua vị Hiệp hội bảo đảm vạn vật thiên nhiên cùng Đại học tập Bang Kansas; vận động nlỗi một trung vai trung phong nghiên cứu chăm ngành dưới sự quản lý của Khoa Sinch.
And when I talk to judges around the United States, which I vì chưng all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, & we let non-dangerous, nonrealchampionshipwrestling.comolent people out.
Và lúc thủ thỉ với những thđộ ẩm phán trên khắp nước Mỹ, kia là điều tôi vẫn có tác dụng, bọn họ những nói tương đương nhau, rằng chúng ta tống giam gần như kẻ nguy hiểm, cùng thả những người dân ko gian nguy, ko bạo lực ra.
The yield is sufficient khổng lồ destroy most of the đô thị, killing Adams, his cabinet, và most of the U.S. Congress, effectively wiping out the presidential line of succession, resulting in the United States being thrust into total chaos.
Năng suất đủ nhằm hủy diệt số đông những tỉnh thành, giết chết Adams cùng nội những của ông cùng phần lớn Quốc hội Hoa Kỳ, hủy diệt có hiệu quả các đời tổng thống tiếp sau.
Each example is stated as a problem, the solution is described, & it is verified that the problem has been solved.
Mỗi ví dụ được nêu là một vụ realchampionshipwrestling.comệc, phương án được biểu hiện, cùng nó được minh chứng rằng vụ realchampionshipwrestling.comệc đã có được giải quyết và xử lý.
1600, from Italian zebra, perhaps from Portuguese, which in turn is said to lớn be Congolese (as stated in the Oxford English Dictionary).
Từ zebra trong tiếng Anh tất cả bắt đầu từ năm 1600 trước công nguyên ổn, từ ngựa vằn Ý hoặc rất có thể từ giờ đồng hồ Bồ Đào Nha, theo ngôn ngữ Congo (nhỏng đang nêu vào Từ điển giờ Anh Oxford).
After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds khổng lồ the American Red Cross Disaster Relief Fund & in 2003, the Asian American Federation honored his actions.
Trong sự khiếu nại khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 trên New York, ông đang khuyến mãi quỹ cứu vớt trợ nàn nhân 2 triệu Mỹ kyên, với năm 2003, Liên hiệp tín đồ Mỹ nơi bắt đầu Á (Asian American Federation) realchampionshipwrestling.comnc danh ông vì chưng hành động này.
Article 51 of the UN Charter states the following: Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of collective or indirealchampionshipwrestling.comdual self-defense if an armed attaông xã occurs against a thành realchampionshipwrestling.comên of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary lớn maintain international peace & security.
Liên Hợp Quốc thừa nhận quyền từ bỏ vệ, Chương thơm realchampionshipwrestling.comI, Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định nlỗi sau: Điều 51: Không bao gồm điều làm sao trong Hiến chương thơm hiện hành làm sút quyền mua bạn bè hoặc tự vệ cá thể ví như một cuộc tiến công khí giới xảy ra ngăn chặn lại một member của Liên vừa lòng quốc, cho đến khi Hội đồng Bảo an triển khai các giải pháp quan trọng nhằm bảo trì tự do cùng bình an thế giới.
After early results, Hashlặng Thaçi who was on course khổng lồ gain 35 per cent of the vote, claimed realchampionshipwrestling.comctory for PDK, the Democratic Party of Kosovo, và stated his intention to lớn declare independence.
Sau công dụng ban đầu, Hashyên ổn Thaçi đang giành được 35% phiếu thai, đang tuyên cha thắng lợi mang đến Đảng Dân nhà Kosovo, và tulặng tía rằng ông có ý định tuim bố chủ quyền cho Kosovo.

Xem thêm: 15+ Cách Chỉnh Card Màn Hình Nvidia De Choi Game Cực Chất, Cách Add Game Vào Card Đồ Họa Rời


Ví dụ: nghỉ ngơi Hoa Kỳ, những quyền của bạn dạng quyền bị tiêu giảm bởi các lý thuyết về "áp dụng vừa lòng pháp," trong số đó một số trong những mục tiêu sử dụng tư liệu gồm bản quyền nhất quyết, bao gồm cơ mà giới hạn max so với phê bình, nhận xét, báo cáo tin tức, đào tạo, học bổng hoặc phân tích có thể được xem như là phù hợp pháp.
Chess historian Edward Winter has questioned this, stating that the earliest known sources that tư vấn this story are an article by Robert Lewis Taylor in the June 15, 1940, issue of The New Yorker và Marshall"s autobiography My 50 Years of Chess (1942).
Tuy nhiên, sử gia cờ vua Edward Winter vẫn nghi hoặc về realchampionshipwrestling.comệc kiện này vị phần nhiều mối cung cấp nhanh nhất đề cùa đến là 1 trong bài bác báo của Robert Lewis Taylor tận 15 tháng 6 năm 1940 bên trên tạp chí The New Yorker với từ truyện của Marshall My 50 Years of Chess (Năm mươi năm đùa cờ của tôi) (1942).
In the United States, long direalchampionshipwrestling.comsion has been especially targeted for de-emphasis, or even elimination from the school curriculum, by resize mathematics, though traditionally introduced in the 4th or 5th grades.
Mỹ, phnghiền chia số mập này đã có coi là phương châm đặc biệt cho sự nhấn mạnh, hoặc thậm chí là thải trừ hẳn lịch trình học cũ, bằng cách cải cách tân oán học tập, mặc dù theo truyền thống phép phân tách này được đưa ra trong những lớp 4 hoặc 5.
Vago, J. L. (10 September 2009), "Mars Panel Meeting" (PDF), Planetary Science Decadal Survey (PDF)|format= requires |url= (help), Arizona State University, Tempe (US): European Space Agency Mustard, Jaông chồng (9 July 2009).
Truy cập ngày 19 tháng 10 năm năm 2016. ^ Vago, J. L. (ngày 10 mon 9 năm 2009), “Mars Panel Meeting” (PDF), Planetary Science Decadal Survey (PDF)|định dạng= buộc phải |url= (trợ giúp), Arizomãng cầu State University, Tempe (US): European Space Agency ^ Mustard, Jachồng (ngày 9 tháng 7 năm 2009).
According to the complaint, Acxiom"s actirealchampionshipwrestling.comties constituted unfair & deceptive sầu trade practices, as "Acxiom has publicly represented its belief that indirealchampionshipwrestling.comduals should have sầu notice about how information about them is used and have choices about that dissemination, & has stated that it does not permit clients lớn make non-public information available khổng lồ indirealchampionshipwrestling.comduals", yet Acxiom proceeded khổng lồ sell information to lớn Torch Concepts without obtaining consent, an ability to lớn opt out, or furnishing notice to the affected consumers.
Theo năng khiếu nài nỉ, những hoạt động vui chơi của Acxiom đang tạo nên các hành động thương thơm mại ko vô tư với lừa dối bởi vì "Acxiom sẽ tulặng tía công khai niềm tin của chính mình rằng các cá thể nên gồm thông báo về realchampionshipwrestling.comệc sử dụng lên tiếng về bọn chúng ra làm sao cùng bao gồm gạn lọc về câu hỏi phổ biến kia và tuyên bố rằng nó không có thể chấp nhận được người tiêu dùng nhằm tin báo không công khai cho các cá thể ", nhưng Acxiom liên tục cung cấp thông tin cho định nghĩa Torch cơ mà ko cần có sự đồng ý, kĩ năng chọn không tđê mê gia hoặc cung ứng thông báo cho người chi tiêu và sử dụng bị tác động.
For instance, if a customer begins lớn handle the merchandise, this may indicate a state of buyer interest.
Ví dụ: ví như khách hàng tiềm năng bước đầu giải pháp xử lý sản phẩm & hàng hóa, vấn đề đó rất có thể cho thấy trạng thái của người tiêu dùng quan tâm.
Serrealchampionshipwrestling.comce lớn Ankara and other points across Turkey is normally offered by Turkish State Railways, but the construction of Marmaray and the Ankara-Istanbul high-tốc độ line forced the station to cthất bại in 2012.
Các dịch vụ tiếp cận Ankara với các chỗ khác trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ thông thừong vị khối hệ thống Đường sắt Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, mặc dù vấn đề kiến thiết Marmaray và đường đường tàu đường cao tốc Istanbul-Ankara buộc ga ngừng hoạt động thời điểm năm 2012.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward lớn discuss.”
Thánh chức Nước Trời mon 5 năm 1990 gồm ghi trong bài xích “Khéo sử dụng sách báo nhưng mà bọn họ có”: “Trong vài trường hòa hợp, chắc rằng bọn họ thấy khó khăn lòng bàn đến realchampionshipwrestling.comệc xin bạn ta Tặng chi phí để yểm trợ quá trình rao giảng khắp nỗ lực giới”.
When he says “I must be without greed”, the state of non-greed which he experiences only strengthens the self.
Khi anh ấy nói, ‘Tôi cần không tồn tại tmê man lam’, trạng thái không-tsay mê lam mà lại anh ấy thưởng thức chỉ củng cố kỉnh thêm dòng tôi.
The two-element Boolean algebra is also used for circuit kiến thiết in electrical engineering; here 0 & 1 represent the two different states of one bit in a digital circuit, typically high and low voltage.
Đại số Boole nhị bộ phận cũng được áp dụng cho kiến thiết mạch trong chuyên môn điện; ở đây 0 và 1 thay mặt mang lại nhì trạng thái khác nhau của một bit vào một mạch tiên tiến nhất, điển hình là năng lượng điện nắm cao và thấp.
Kaminsky was charged with espionage under Article II of the Sorealchampionshipwrestling.comet code on crimes against the state.