Strawberry Là Gì

a small juicy red fruit that has small brown seeds on its surface, or the plant with trắng flowers on which this fruit grows:

Bạn đang xem: Strawberry là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú realchampionshipwrestling.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


a small, juicy, red fruit shaped like a cone with seeds on its surface, or the plant on which this fruit grows
*

to lớn give something, especially money, in order to provide or achieve sầu something together with other people

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Nghệ Sĩ Ngọc Giàu Bao Nhiêu Tuổi 71 Bên Chồng, Nghệ Sĩ Sân Khấu Ngày Ấy

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
| W88Vuive | xosoketqua.com