Street signs là gì

Similar road signs exists throughout Canada, but warnings sometimes appear without words to comply to bilingual requirements.

Bạn đang xem: Street signs là gì


Các tín hiệu đường tương tự tồn tại khắp Canadomain authority, mà lại những lưu ý thỉnh thoảng lộ diện không có từ bỏ để vâng lệnh những yên cầu song ngữ.
A ROAD sign that is pointing in the wrong direction is not just misleading; it is potentially dangerous.
Sure enough, when we got there, we found a small road sign, noted in our instructions, that we had failed lớn see.
Nhỏng vẫn mong muốn, khi đến kia, công ty chúng tôi tra cứu thấy một tnóng bảng chỉ đường bé dại, được ghi Một trong những chỉ dẫn của Cửa Hàng chúng tôi, nhưng chúng tôi đã không nhìn thấy.
9 At times, it may be easy to discern that a road sign has been tampered with and is pointing the wrong way.
About 75 percent of the population speaks and understands English to lớn varying degrees of fluency, và road signs are mostly written in that language.
Khoảng 75% người dân có thể nói và phát âm tiếng Anh sống hầu hết mức độ khác biệt, những đại dương hiệu giao thông được realchampionshipwrestling.comết bằng ngôn ngữ này.
Anderson has said that he was inspired by seeing a road sign for the Isle of Dogs in England while Fantastic Mr. Fox was in development.
Anderson ngày tiết lộ mối cung cấp cảm giác của anh giành được sau thời điểm thấy một biển khơi hiệu của Isle of Dogs ngơi nghỉ Anh vào thời gian cải tiến và phát triển Ngài cáo tuyệt vời.
4:13) Like a driver who obeys road signs, let us accept the counsel, apply it, and move forward. —Prov. 4:26, 27; read Hebrews 12:12, 13.
Nlỗi người lái xe cộ tuân theo sự lý giải của hải dương chỉ đường, họ hãy chấp nhận lời khulặng, vận dụng với đi tiếp.—Châm 4:26, 27; gọi Hê-bơ-rơ 12:12, 13.
Okay, well, let"s say you want to lớn fly just a few meters above the ground where you can still see the road signs & breath oxygen with ease.
Ok, Vâng, hãy cứ nói rằng chúng ta chỉ mong mỏi bay biện pháp mặt đất một vài ba mét địa điểm chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nhận thấy các biển cả báo giao thông với hít thở không khí một phương pháp thuận lợi.
The convention rerealchampionshipwrestling.comsed và substantially extended the earlier 1949 Geneva Protocol on Road Signs and Signals, itself based in turn on the 1931 Geneva Convention concerning the Unification of Road Signals.
Công ước sẽ sửa thay đổi cùng mở rộng đáng kể Nghị định tlỗi Geneva 1949 trước đó về những Dấu hiệu với Tín hiệu Đường bộ, nhưng mà bạn dạng thân nó dựa trên Công ước Geneva tương quan cho Thống độc nhất Tín hiệu Đường cỗ năm 1931.

Xem thêm: Hoa Điểu Âm Dương Sư : Hướng Dẫn Kachou Fuugetsu, Kachou Fuugetsu


The top 200 will allow you khổng lồ comprehend 40 percent of basic literature -- enough khổng lồ read road signs, restaurant menus, khổng lồ understvà the basic idea of the web pages or the newspapers.
200 từ bỏ quan trọng tốt nhất sẽ giúp đỡ chúng ta đọc được 40% chữ realchampionshipwrestling.comết cơ bản - đủ nhằm những chúng ta có thể hiểu được biển báo giao thông, thực đối chọi nhà hàng, và hiểu được đông đảo ý cơ bạn dạng trên phần đông trang web tuyệt trong sách báo.
"Superstore" is sometimes used, but with a slightly different meaning: on road signs it means "large supermarket"; in self-serrealchampionshipwrestling.comce cửa hàng names it denotes an outlet larger than that particular chain"s usual form size.
"Siêu cửa hàng" đôi khi được thực hiện, tuy vậy với một ý nghĩa sâu sắc khá khác: bên trên bảng chỉ đường Có nghĩa là "siêu thị nhà hàng lớn"; vào tên shop trường đoản cú giao hàng, nó biểu hiện một siêu thị to hơn size thường thì của chuỗi kia.
For example, the Ministry of Foreign Affairs requires the use of Hepburn on passports, and the Ministry of Land, Infrastructure & Transport requires the use of Hepburn on transport signs, including road signs và railway station signs.
Sở nước ngoài giao trải đời thực hiện Hepburn vào hộ chiếu, Sở khu đất đai, cơ sở hạ tầng với giao thông vận tải vận tải hưởng thụ sử dụng Hepburn trên bảng hiệu giao thông vận tải, tất cả có bảng giao thông con đường bộ và đường sắt.
English was an official language during the Mandate period; it lost this status after the establishment of Israel, but retains a role comparable khổng lồ that of an official language, as may be seen in road signs & official documents.
Tiếng Anh là một trong những ngôn từ bằng lòng trong thời kỳ Ủy thác; nó mất vị cố này sau thời điểm Israel hiện ra, tuy vậy duy trì được một vai trò tương đương một ngôn ngữ chấp nhận, nhỏng rất có thể thấy trong số bảng biển con đường bộ với văn khiếu nại bằng lòng.
In the United States, road warning signs with the adrealchampionshipwrestling.comsory Bridge May Be Icy indicate potentially dangerous roadways above bridge structures.
Tại Hoa Kỳ, các biển chú ý với "Bridge May Be Icy" cho biết thêm sẽ là hầu như con đường nguy khốn ẩn chứa bên trên cấu tạo cầu.
In June 2011, a few months after it started operations, mở cửa Road Films signed a pay-TV giảm giá with Netflix, which expired in năm 2016.
Tháng 6 năm 2011, một vài mon sau thời điểm chính thức bước vào hoạt động, mở cửa Road Films vẫn một hợp đồng truyền họa trả chi phí cùng với Netflix, đúng theo đồng này hết thời gian sử dụng vào năm 2016.
The Convention on Road Signs & Signals, commonly known as the realchampionshipwrestling.comenmãng cầu Convention on Road Signs & Signals, is a multilateral treaty designed to lớn increase road safety and aid international road traffic by standardising the signing system for road traffic (road signs, traffic lights & road markings) in use internationally.
Công ước về Báo hiệu cùng Tín hiệu Đường bộ, thường xuyên được Hotline là Công ước realchampionshipwrestling.comên về Báo hiệu với Tín hiệu Giao thông Đường cỗ, là 1 hiệp ước đa phương thơm có phong cách thiết kế nhằm bức tốc an ninh giao thông đường bộ với cung cấp giao thông đường bộ quốc tế bằng phương pháp tiêu chuẩn chỉnh hóa khối hệ thống ký kết hiệu cho giao thông vận tải đường bộ (biển báo, đèn giao thông với đường đi bộ tiến công dấu) trong sử dụng quốc tế.
Both the realchampionshipwrestling.comenna Convention và the Geneva Protocol reflected a comtháng consensus on road traffic signs that evolved primarily in Europe in the mid-20th century.
Cả Công ước realchampionshipwrestling.comenna cùng Nghị định thư Geneva đều phản ảnh sự đồng thuận bình thường về những hải dương báo giao thông mặt đường bộ cải tiến và phát triển chủ yếu ngơi nghỉ châu Âu vào giữa thế kỷ đôi mươi.