Stretch limo là gì

a large, expensive oto that has been specially made longer lớn provide extra space or seats, often used by rich, famous people

Bạn đang xem: Stretch limo là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Most stretch limousines, however, operate as livery vehicles, providing upmarket competition khổng lồ taxicabs.
But also parts for stretch limousines và heavy armored force & special vehicles, the manufacturer has in its product range.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả quan điểm của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press xuất xắc của những bên trao giấy phép.
*

the act of cleaning all of a place, especially your house, very well, including parts you vị not often clean

Về vấn đề này
*

*

Xem thêm: Cách Chơi Lmht Sever Hàn Quốc, Hướng Dẫn Chơi Lmht Sever Vn Ở Hàn Quốc

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語