Stride Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Stride là gì

*
*
*

stride
*

stride /straid/ danh từ bước dàito walk with vigorous stride: bước những bước dài mạnh mẽ bước (khoảng bước) ((thường) số nhiều) sự tiến bộto get in one"s stride (nghĩa bóng) ổn định trong công việc của mình, vào nền nếpto take obstacle in one"s stride vượt qua chướng ngại một cách dễ dàng (đen & bóng) nội động từ strode; stridden đi dài bướcto stride up to somebody: đi dài bước tới ai đứng giạng chân (+ over) bước qua ngoại động từ strode, stridden đi bước dài (qua đường...) đứng giạng chân trên (cái hồ...) bước qua (cái hào...)
Lĩnh vực: xây dựngsải bước

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Stride

Bước nhảy (chân)

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng chuyền

Stride

Bước xoạc

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): stride / strode / stridden


*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Bầu Cua Tôm Cá Ch Chơi Trò Chơi Bầu Cua Tôm Cá

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

stride

Từ điển Collocation

stride noun

1 step

ADJ. long, short In one short stride, he reached the window. | quick, rapid | slow | easy | purposeful

VERB + STRIDE take | lengthen, shorten He lengthened his stride to keep up with her. | break Without breaking her stride she ducked the ball. | match He matched his stride to her slower pace.

PREP. in a ~

2 progress

ADJ. considerable, enormous, giant, great

VERB + STRIDE make She"s made enormous strides in English this term.

PREP. ~s in

Từ điển WordNet


n.

significant progress (especially in the phrase "make strides")

they made big strides in productivity

v.

walk with long steps

He strode confidently across the hall

cover or traverse by taking long steps

She strode several miles towards the woods


English Synonym and Antonym Dictionary

strides|strode|striding|striddensyn.: pace step walk

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu