Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào

Xem lý thuyết Đặc điểm tiêu hoá ở động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật --- Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*

Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

(1) Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

Bạn đang xem: Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào

(2) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.

(4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng phát triển.

(6) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng.


Các phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

(1) Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

(2) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài hơn ở thú ăn thực vật.

(4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng không phát triển.

(6) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng


Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ dày cỏ diễn ra như thế nào?


Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của


Quá trình tiêu hóa xenlulozo của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở


Trong dạ dày của động vật nhai lại, vi sinh vật cộng sinh tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ chủ yếu ở đâu?


Dạ dày ngăn nào của động vật nhai lại có chức năng hấp thụ bớt nước sau khi thức ăn được đưa lên khoang miệng nhai lại


Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?


Manh tràng phát triển ở dạ dày đơn có ý nghĩa:


Manh tràng ở động vật ăn cỏ thường rất phát triển. Nó có chức năng chủ yếu là :


Sự tiêu hoá ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào?


Bộ phận nào sau đây được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại?


Ngăn dạ dày nào của trâu (bò) tiết axit HCl?


Động vật nào sau đây không có ống tiêu hóa?


Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng ống?.


Cho các phát biểu sau:

A

B

1. Dạ lá sách

a/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

2. Dạ tổ ong

b/ Tiết Pespin và HCl để tiêu hóa protein có ở sinh vật và cỏ

3. Dạ múi khế

c/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

4. Dạ cỏ

d/ Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật pha cỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Ivern Mùa 11 Đi Rừng Mới Nhất, Ivern Mùa 11

Hãy ghép cột A với cột B sau cho phù hợp khi nói về dạ dày của động vật nhai lại.


Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ dày của động vật nhai lại gồm các quá trình sau: 

1. Tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật cỏ.

2. Thức ăn được nhào trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulozo.

3. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.

4. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.

Trình tự đúng các quá trình là:


Hình vẽ bên mô tả dạ dày của một nhóm động vật ăn cỏ. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?


*

I. Đây là loại dạ dày 4 ngăn đặc trưng cho tất cả các loài động vật ăn cỏ.

II. Dạ cỏ là nơi có VSV sống cộng sinh giúp tiêu hoá thức ăn xenluloz

III. Dạ lá sách là nơi thức ăn được chuẩn bị để ợ lên miệng nhai lại.

IV. Dạ múi khế là nơi có enzyme pepsin và HCl giúp phân giải protein từ cỏ và vi sinh vật.


Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai?


Sự tiêu hoá thức ăn ở động vật nhai lại có đặc điểm nào khác?


Dạ tổ ong tiêu hoá thức ăn như thế nào?


Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?


Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?


Đặc điểm nào dưới đây có ở thú ăn cỏ?


Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt.


Đặc điểm nào dưới đây của thú ăn thịt?

(1) Dạ dày đơn

(2) Ruột dài

(3) Ruột ngắn

(4) Manh tràng phát triển

(5) Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hóa cơ học và hóa học và được hấp thụ.


Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?


Ở động vật ăn thực vật thức ăn được biến đổi như thế nào?


Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào?


Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa?


Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thịt là:


Đặc điểm nào không phù hợp với tiêu hoá ở thú ăn thịt?


Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người?


Ống tiêu hoá ở người không có bộ phận nào dưới đây?

1. Diều 2. Thực quản

2. Dạ dày 4. Mề

3. Ruột già6. Manh tràng


Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hóa của người?


Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người


Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là:


Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?


Điều nào sau đây không đúng khi nói về các hình thức tiêu hóa trong hệ thống ống tiêu hóa?


Khi nói về sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người, phát biểu nào sau đây là sai?


Trong quá trình tiêu hóa ở người, thức ăn được tiêu hóa hóa học chủ yếu ở


Khi nói về tiêu hóa ở chim bồ câu, phát biểu nào sau đây đúng


Trong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học và hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở


Trong ống tiêu hóa của người, quá trình hấp thụ dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở


Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?


So với túi tiêu hóa, ống tiêu hóa có cấu tạo hoàn chỉnh hơn vì:


Các nếp gấp của niêm mạc ruột non, trên đó có các lông tuột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?


Quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở ruột non. Điều nào giải thích không đúng ?


Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp khác gì so với động vật ăn thịt?


Những điểm giống nhau trong tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật là:


Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?


Tại sao ruột của thú ăn thịt ngắn hơn ruột của thú ăn thực vật ?


*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.