Suitcase là gì

a large, rectangular container with a handle, for carrying clothes & possessions while travelling:

Bạn đang xem: Suitcase là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú realchampionshipwrestling.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


a large container with a handle và often with wheels for carrying clothes and possessions while traveling:
A toothbrush in a bathroom cabinet, or a supermarket, or a living room, or a suitcase, or a bin, has a physical/material context.
The example they present is of someone recognizing her or his suitcase as it moves on a conveyer belt.
That is being done, so many people may turn up on our doorsteps not with their tanks but with their suitcases.
Have you never heard anything about drug dealers và the couriers of the money launderers with suitcases full of bank notes?
Even the man trading out of a suitcase is claiming permanency by standing in the same place each week on the high street.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
*

lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order lớn reach an agreement with someone

Về bài toán này

Xem thêm: Thành Phố Sát Thạch Bns - Talkshow Thành Phố Sát Thạch

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語