Sway Meaning Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sway meaning là gì

*
*
*

sway
*

sway /swei/ danh từ sự đu chuyển, sự rung lắc lư sự thống trị; cầm lựclớn hold (have) sway over somebody: ách thống trị ai nội động từ đu chuyển, nhấp lên xuống lư ách thống trị, cai trị nước ngoài cồn từ có tác dụng đu chuyển, lắcwind sways trees: gió đu gửi cây thống trị, cai trị khiến hình họa hưởnghis speech swayed votes: bài bác diễn văn uống của anh ta gây tác động đến phiếu bầu (rượu cồn tính từ quá khứ) có sống lưng võng xuống quá (ngựa)khổng lồ sway the sceptre thống trị
dao độngsway bar or stabilizer: thanh khô giao động cân bằngđu đưasway stress: ứng suất bởi vì đu đưalắcsway brace: thanh khô giàng lắcsway frame: khung lắcsway stabilization: sự định hình nhấp lên xuống lưsway stress: ứng suất do lắclắc lưsway stabilization: sự định hình nhấp lên xuống lưlung laynghiêngsway bar or stabilizer: tkhô hanh xoắn kháng nghiêng xenghiêng, lung laysự đu đưasự lắcsway brace rodtkhô cứng giằng kháng giósway bracesgiằng chống giósway bracesgiằng tăng cứngsway bracingshệ giằng ngangsway framesize gồm đưa vị ngangsway stressdo đu dưa o sự lắc lư Chuyển động ngang của toàn bộ nhỏ tàu bên trên biển.
*

Xem thêm: Bạn Hiểu Mana Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mana Trong Tiếng Việt Mana Là Gì Vậy

*

*

sway

Từ điển Collocation

sway verb

1 from side to lớn side/backwards and forwards

ADV. gently, lightly, a little, slightly | alarmingly, dangerously, precariously The stage swayed alarmingly under their weight. | dizzily, drunkenly, unsteadily | baông chồng và forth, backwards và forwards, from side to side The cow"s udder swayed from side to side as she walked along.

VERB + SWAY begin lớn

PREP.. in The curtains swayed gently in the breeze.

2 influence sb/sth

ADV. easily He will not easily be swayed by argument.

Từ điển WordNet


English Synonym and Antonym Dictionary

sways|swayed|swayingsyn.: affect control influence lurch move persuade pitch prejudice reel roông xã roll rule swing toss