Tech-savvy là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Tech-savvy là gì

Segments are recorded in the field by a group of young, tech-savvy contributors with diverse backgrounds in science & giải pháp công nghệ.
As the children with more access to lớn computers gain more comfort in using them, the less tech-savvy students get pushed aside.
Company news, community forums, sản phẩm information & kayaking videos are made available on-line to lớn tech-savvy outdoor customers.
Studies have sầu stated that coupons have become increasingly popular among mỏi a nontraditional population -- those who are urban, well-to-vị & tech-savvy.
The plot revolved around a secret agency within the government, staffed by government agents, tech-savvy geeks, and former criminal hackers, which is tasked with solving or preventing cyber crimes.
Coghead describes its target audience as tech-savvy businesspeople, and as such has tried lớn limit the amount of programming or kiến thiết experience required to author applications in its platsize.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Chân Dung Trịnh Công Sơn Và Những "Người Tình Âm Nhạc", Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn Qua Lời Kể Của Em Gái

*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications