Thanh cơ âm dương sư

Chi Tiết Sở Kỹ Năng SP Phược Cốt Tkhô nóng Cơ Bakkotsu Kiyo Hime OnmyojiChi Tiết Sở Kỹ Năng SP.. Bakkotsu Kiyo Hime

SPhường. Bakkotsu Kiyo Hime Phược Cốt Tkhô hanh Cơ đã bắt đầu làm tủ đồ thức thần SP Âm Dương Sư trong thời gian cho tới. SPhường. Tkhô giòn Cơ tất cả vai trò tiến công 1-1 thể và có thể triệu hồi pet. Bộ kĩ năng của SP.. Tkhô nóng Cơ hơi là bá đạo, vừa loại bỏ hoá năng lực hồi huyết, kéo thanh hao hành đồng của phương châm. Vừa sút công, tăng tiếp giáp thương thừa nhận vào và bớt thủ của mục tiêu… SP Bakkotsu Kiyo Hime xuất hiện đang là một trong những làn gió new trong PVP leo rank. Hãy cùng Game Việt coi qua Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SPhường Bakkotsu Kiyo Hime Phược Cốt Tkhô hanh Cơ Onmyoji sống nội dung bài viết bên dưới.

Bạn đang xem: Thanh cơ âm dương sư

*
*
*
*
*
*
*
*
*

_
English

Skill3 (降蠱の瞳) Attacks a single target 3 times, dealing damage equal to 70% of SPhường. Kiyo Hime’s attaông xã with each hit and inflicts them with 瞳蠱, sustained for 1 turn.When the Snake Spirit returns to lớn SP Kiyo Hime, this skill changes to 愛怨灼身.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Xao Xuyến Là Gì, Nghĩa Của Từ Xao Xuyến, Vượt Qua Nổi Xao Xuyến

瞳蠱Debuff, Mark: Triggers when the inflicted target receives healing, consumes 1 layer khổng lồ negate the effect. Max 3 layers.

Level2 Damage for each hit increases lớn 85%Level3 When the target with 瞳蠱 receives a boost lớn their move bar, 1 layer is consumed to lớn negate the effectLevel4 Damage for each hit increases khổng lồ 100%Level5 When 瞳蠱 is triggered, reduce the target’s max HPhường by 8% (max 20%)

Skill 愛怨灼身Attacks a single target 3 times, dealing damage equal lớn 70% of SP Kiyo Hime’s attachồng with each hit and inflicts them with 瞳蠱, sustained for 1 turn. Then inflicts all enemies with 怨火, last for 3 turns.