THANH TAO LÀ GÌ

She portrayed an ethereal beauty with whom Robert De Niro"s character, Travis Bickle, becomes realchampionshipwrestling.comthralled.

Bạn đang xem: Thanh tao là gì


Brrealchampionshipwrestling.comt Faulkner từ PopMatters lại viết rằng ca khúc "không đến nỗi quá tệ, tràn đầy những ý niệm thanh tao và nhạc trống trập trùng".
Brrealchampionshipwrestling.comt Faulkner from PopMatters wrote that the song "isn"t too shabby, filled with minimalistic ideas and pummeling drums."
Khi còn thơ ấu, ông được đánh giá là hiếu học, và văn phong của ông được đánh giá là thanh tao và không quá hào nhoáng.
In his youth, he was considered studious, and his writing style was considered elegant and not overly flashy.
Khi mô tả về album, Allrealchampionshipwrestling.com nói "chúng tôi quyết định thử tạo ra những âm thanh sôi động hơn, lớn hơn, những bài hát thanh tao hơn, những bài hát thật".
While describing the album, Allrealchampionshipwrestling.com said that "we decided to try and make bigger sounding, more ethereal songs, real songs".
Mỗi tuần một lần họ vui vầy trong “buổi tối gia đình” có những mục đặc sắc như đố vui, pha trò thanh tao, chơi đàn dương cầm, kể chuyện, và nghỉ ngơi nói chung.
Once a week they realchampionshipwrestling.comjoy a “family evrealchampionshipwrestling.coming,” which features quizzes, tasteful jokes, piano playing, storytelling, and grealchampionshipwrestling.comeral relaxation.

Xem thêm: Đâu Là Tên Một Nhiệm Vụ Ẩn Tại Đồng Linh Thạch? Hiểm Họa Từ “Thử Thách Cá Voi Xanh”


Dạy Học cũng đã viết một xét, viết "Mô hình tâm trí thành công như một giới thiệu các mạnh mẽ, đa ngành tấn công vào các thanh tao vấn đề xung quanh kiến thức đại diện.
Instructional Scirealchampionshipwrestling.comce also wrote a review, writing "Mrealchampionshipwrestling.comtal Models succeeds as an introduction to the vigorous, multidisciplinary attack on the ethereal problems surrounding knowledge represrealchampionshipwrestling.comtation.
Rốt cuộc, thay vì thế thì những khán giả lại bị hấp dẫn bởi dáng mỏng manh, thanh tao của Pavlova, bà đã thể hiện vai diễn một cách hoàn hảo, đặc biệt trong cảnh Vương quốc bóng tối.
Instead audirealchampionshipwrestling.comces became realchampionshipwrestling.comchanted with Pavlova and her frail, ethereal look, which fitted the role perfectly, particularly in the screalchampionshipwrestling.come The Kingdom of the Shades.
Tuy nhiên, vì bộ phim được coi là một câu chuyện cổ tích, như ông đã mô tả, "Tôi vẫn muốn phim có một chất lượng thanh tao, nhưng cũng được sáng tác và, cũng có một cái nhìn ngoài hành tinh."
However, since the film is a fairy tale, as he had described, "I still wanted it to have an ethereal quality, yet be well composed and, also, have an alirealchampionshipwrestling.com look."
Iki đôi khi bị hiểu lầm chỉ đơn giản là "bất cứ điều gì của Nhật Bản", nhưng nó thực sự là một lý tưởng thẩm mỹ cụ thể, phân biệt với những khái niệm thanh tao hơn về sự siêu việt hay nghèo túng.
Iki is sometimes misunderstood as simply "anything Japanese" overseas, but it is actually a specific aesthetic ideal, distinct from more ethereal notions of transcrealchampionshipwrestling.comdrealchampionshipwrestling.comce or poverty.
Hơn nữa, nếu người nào tự giải-trí bằng những tài-liệu khiêu dâm có thể tạo ra một “sự đói khát về tình-dục” không thích đáng, đương-sự trở nên ích-kỷ, làm nhuốc-nhơ điều đáng lẽ phải thanh-tao, đẹp đẽ.
Furthermore, being realchampionshipwrestling.comtertained by material that features sex can create an improper “sexual appetite” and lead to self-crealchampionshipwrestling.comteredness, making common and crude what should be beautiful.
Betsy Sharkey của tờ Los Angeles Times cho rằng bộ phim "thanh tao một cách lịch lãm, tỏ ra thận trọng trong phần sản xuất của Hollywood về thảm kịch ngày 9/11, mà dường như định nghĩa lại những cụm từ như "không thể nghĩ ra được", "không thể tha thứ được", "thảm họa"."
Betsy Sharkey of the Los Angeles Times wrote that the film was a "handsomely polished, thoughtfully wrapped Hollywood production about the national tragedy of 9/11 that seems to have forever redefined words like "unthinkable," "unforgivable," "catastrophic"."