Thuốc hồng môn có thể chế tạo được ở đâu?

Bài viết này đang trình làng mang đến các bạn về gần như bí mật Hồng Môn của Pháp Sư với đồ vật từ ưu tiên học các bí quyết.

Bạn đang xem: Thuốc hồng môn có thể chế tạo được ở đâu?


Bí gấp Tuyệt Thế – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí cấp tốc Võ Thần – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Võ Thần – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí gấp rút Dịch Vương – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa cùng Băng

Bí kíp Hân oán Quỷ – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa và Băng

Bí gấp gáp Hân oán Quỷ – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

*

Pháp Sư hệ Lửa với Băng

Bí cấp bách Hồng Môn

*

Nhánh 1

*

Nhánh 2

*

Nhánh 3

Các bí kíp ưu tiên học

PvE:

Pháp Sư hệ Lửa:

Bí cấp bách Dịch Vương – Quyển 2.

Bí gấp gáp Võ Thần – Quyển 2.

Bí cấp bách Tuyệt Thế – Quyển 1.

Pháp Sư hệ Băng

Bí gấp gáp Dịch Vương – Quyển 1.

Bí gấp gáp Võ Thần – Quyển 2.

Xem thêm: Boss 2 Lăng Mộ Lãng Quên Bắn Bao Nhiêu Cầu Sét Vào Người Bị Nó Đánh Dấu?

Bí gấp Tuyệt Thế – Quyển 2.

PvP:

Bí gấp rút Võ Thần – Quyển 1.

Bí gấp rút Dịch Vương – Quyển 1.

Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 1.

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.

Bí cấp bách Hồng Môn.


Bình luận:


*
*

*
*
*