Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8 A Closer Look 2

Hoàn thành các câu thực hiện although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, bao gồm nhị câu trả lời là có thể


Task 1. Complete the sentences. Use although + a clause from the box.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 8 a closer look 2

(Hoàn thành những câu. Sử dụng although + mệnh đề vào size.)

they spent a lot of money on the film

it is mix in modern times

the acting is excellent

few people came khổng lồ see it

it was a comedy

 

1. We enjoyed the film at the Ngoc Kkhô nóng Cinema_________________.

2. _________________it wasn"t a big success.

3. _________________I don"t enjoy the film.

4. I didn"t find it funny at all_________________.

5. The film is based on a book that was written twenty years ago_________________.

Phương thơm pháp giải:

Lưu ý: lúc although trọng điểm câu thì trước đó không tồn tại vết phẩy ","

Lời giải bỏ ra tiết:

1. We enjoyed the film at the Ngoc Khanh Cinema although few people came khổng lồ see it.

(Chúng tôi mê say tập phim này nghỉ ngơi rạp Ngọc Khánh tuy nhiên không nhiều fan cho coi nó.)

2. Although they spent a lot of money on the film, it wasn"t a big success.

(Mặc dù chúng ta vẫn tốn nhiều chi phí đến phlặng này, tuy vậy nó chưa phải là một thành công xuất sắc to.)

3. Although the acting is excellent, I don"t enjoy the film.

(Mặc dù diễn xuất xuất dung nhan, tôi vẫn ko yêu thích phyên ổn này.)

4. I didn"t find it funny at all although it was a comedy.

(Tôi ko thấy vui 1 chút nào tuy vậy nó là một trong những phim hài.)

5. The film is based on a book that was written twenty years ago although it is set in modern times.

(Bộ phyên ổn được dựa trên một quyển sách mà được viết cách đó 20 năm, tuy vậy nó ra mắt trong những năm văn minh.)


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Task 2. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành những câu, thực hiện although, despite, in spite of. Thỉnh thoảng, hai câu trả lời là rất có thể.)

although

despite

in spite of

1._______________the story of the film was good, I didn"t like the acting.

2. I went khổng lồ see the film_______________feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War_______________most of my friends said it wasn"t a very good film.

4. _______________careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5. _______________the film was gripping, Tom slept from beginning to kết thúc.

Phương pháp giải:

although + S + V(mệnh đề)

despite = in spite of + N/V-ing.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Although 2. despite/ in spite of 3. although4. Despite/ In spite of 5. Although

1. Although the story of the film was good, I didn"t like the acting.

(Mặc dù chuyện phyên tốt, mà lại tôi ko ưng ý phần diễn xuất.)

Giải thích: chỉ quan hệ đối lập giữa nhị báo cáo trong cùng một câu => although

2. I went to see the film despite/ in spite of feeling really tired.

(Tôi đã đi vào coi phim mặc dù Cảm Xúc thật sự căng thẳng mệt mỏi.)

3. I really enjoyed the Water War although most of my friends said it wasn"t a very good film.

(Tôi thiệt sự mê thích phyên ổn Chiến Ttrẻ ranh Nước, mặc dù đa số bạn bè tôi nói nó không hẳn là 1 trong những phlặng quá hay.)

4. Despite/ In spite of careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

(Mặc cho dù sẵn sàng cảnh giác nhưng mà chúng ta cũng chạm chán những khó khăn khi làm phyên.)

5. Although the film was gripping, Tom slept from beginning to lớn end.

(Mặc mặc dù phim tốt mà lại Tom đang ngủ xuyên suốt từ đầu mang đến cuối.)


Bài 3


Video gợi ý giải


Task 3. Rewrite these sentences using the words in brackets. Change other words in the sentence if necessary. 

(Viết lại các câu sau sử dụng những từ vào ngoặc đối kháng. Ttuyệt thay đổi rất nhiều trường đoản cú khác trong câu nếu như quan trọng.)

1. I don"t think Stallone is a very good actor. He was very good in the Rocky films. (although)

(Tôi không nghĩ là Stallone là một diễn viên vượt tốt. Anh ấy đã hết sức tốt trong những bộ phim Rocky.)

_______________________

2. Many European film directors have sầu gone to Hollywood lớn make films. Few have had as much success as Milos Forman. (although)

(phần lớn đạo diễn điện hình họa châu Âu đang đi vào Hollywood để làm phlặng. Ít ai gồm được không ít thành công xuất sắc như Milos Forman.)

_______________________

3. They watched films on DVD all night. They had khổng lồ work the next day. (despite)

(Họ đang coi phyên ổn bên trên DVD xuyên đêm. Họ yêu cầu thao tác vào ngày ngày tiếp theo.)

_______________________

4. He has performed excellently in many films. He has never won an Oscar for Best Actor. (although)

(Anh ấy sẽ thể hiện xuất sắc đẹp trong vô số nhiều bộ phim truyện. Anh ấy chưa khi nào giành được giải Osoto mang đến Nam diễn viên bao gồm xuất sắc đẹp tốt nhất. )

_______________________

5. The film begins with a terrible disaster. It has a happy ending. (in spite of)

(Bộ phlặng ban đầu bởi một thảm thảm kịch kinh khủng. Nó tất cả một dứt gồm hậu.)

_______________________

Lời giải đưa ra tiết:

1. I don’t think Stallone is a very good actor although he was very good in the Rocky films.

Xem thêm: Shader Là Gì ? Fragment Shader Là Gì

(Tôi khônq nghĩ Stallone là một diễn viên nam vô cùng xuất sắc tuy vậy anh ấy diễn rất hấp dẫn Một trong những phim Rocky.)

2. Although many European film directors have sầu gone lớn Hollywood to make films, few have had as much success as Milos Forman.

(Mặc mặc dù nhiều đạo diễn châu Âu đang đi tới Hollywood làm phim, tuy vậy cực kỳ ít fan có khá nhiều thành công nhỏng Milos Forman.)

3Despite having to lớn work the next day, they watched films on DVD all night.

(Mặc cho dù phải làm việc vào trong ngày mai, nhưng bọn họ vẫn xem phyên ổn bên trên DVD cả đêm.)

4. Although he has performed excellently in many films, he has never won an Osoto for Best Actor.

(Mặc cho dù anh ấy sẽ diễn xuất xuất sắc đẹp, cơ mà anh ấy không bao giờ giành được giải Osoto mang đến Diễn viên Xuất dung nhan tốt nhất.)

5. In spite of beginning with a terrible disaster, the film has a happy ending. 

(Mặc dù bước đầu với một thảm thảm kịch kinh hồn bạt vía, tập phim vẫn có chấm dứt hạnh phúc.)


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Task 4. Complete the sentences using although, despite, in spite of, however, or nevertheless. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành những câu sử dụng although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, có nhì câu trả lời là hoàn toàn có thể.) 

although

despite

in spite of

however

nevertheless

 

1. The film didn"t receive good nhận xét from critics.__________ , many people went khổng lồ see it.

2.____________ the silly story, many people enjoyed the film.

3. They spent millions of dollars on making the film. ____________it wasn"t as successful as expected.

4._____________Jaws is one of Spielberg"s first films, it is one of his best.

5.______________the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. However/ Nevertheless2. Despite/ In spite of3. However/ Nevertheless4. Although 5. Although

1. The film didn"t receive good reviews from critics. However/ Nevertheless, many people went khổng lồ see it.

(Phim này sẽ không nhận thấy Review tốt tự rất nhiều công ty phê bình tuy nhiên nhiều người dân vẫn coi nó.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ trái lập thân nhì câu => However/ Nevertheless;

2. Despite/ In spite of the silly story, many people enjoyed the film.

(Mặc dù mẩu truyện thiệt ngốc nghếch, dẫu vậy không ít người dân yêu thích tập phim.)

Giải thích: Vì ẩn dưới là danh từ => Despite/ In spite of

3. They spent millions of dollars on making the film. However/ Nevertheless it wasn"t as successful as expected.

(Họ đã đạt hàng tỷ đô la để triển khai phim này. Tuy nhiên, nó ko thành công như mong đợi.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập thân hai câu => However/ Nevertheless;

4. Although Jaws is one of Spielberg"s first films, it is one of his best.

(Mặc mặc dù phlặng JAW là một trong trong số những phyên ổn đầu tay của Spielberg, này lại là 1 trong những Một trong những phim tuyệt tuyệt nhất của ông.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ trái lập thân hai thông tin trong và một câu => although

5. Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

(Mặc mặc dù phyên ổn tương đối khiếp sợ, cơ mà tôi thực sự yêu thích nó.)


Bài 5


Video giải đáp giải


Task 5. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner 

(Sử chủ tâm riêng biệt của em để ngừng các câu sau. Sau kia đối chiếu những câu của em với anh em.)

1. I don"t really lượt thích the film although________________.

2. They spent a huge amount of money on the film. However, ________________.

3. The film was a great success in spite of________________.

4. The sound in the film is terrible. Nevertheless, ________________.

5. Although it is a horror film, ________________.

6. Despite his age________________.

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I don"t really lượt thích the film although it stars many famous actors.

(Tôi thiệt sự không mê thích phim này tuy nhiên nó có tương đối nhiều diễn viên danh tiếng.)

2. They spent a huge amount of money on the film. However, the film didn’t get the big success.

(Họ đã đạt một khoản tiền Khủng mang lại tập phim. Tuy nhiên, bộ phim truyền hình không đã có được thành công xuất sắc lớn.)

3. The film was a great success in spite of being produced by an amateur producer.

(Phyên ổn này là một thành công Khủng tuy nhiên được cung ứng vày công ty cung ứng nghiệp dư.)