Tingling Là Gì

But he told me he felt tingles, sparks of electrithành phố flickering on and off just brealchampionshipwrestling.comeath the surface of the skin.

Bạn đang xem: Tingling là gì


Nhưng ông ấy nói với tôi rằng ông cảm thấy sự nhói lên, lóe lên của năng lượng bập bùng bật tắt nghỉ ngơi ngay lập tức dưới da.
So, was it a, um, normal kiss... or was it a supernatural, tingling in your toes... butterflies in your tummy sort of kiss?
Một nụ hôn bình thường... hay là 1 nụ hôn nồng cháy, càn quét song môi cậu... với cả cái cổ duyên dáng tê nữa?
22 Yea, và again, whrealchampionshipwrestling.com the alightnings shall streak forth from the east unkhổng lồ the west, & shall utter forth their voices unkhổng lồ all that live, & make the ears of all tingle that hear, saying these words—Reprealchampionshipwrestling.comt ye, for the great day of the Lord is come?
22 Phải, với lại nữa, ngày nhưng mà những lằn chớp sẽ nháng lên từ bỏ pmùi hương đông sang pmùi hương tây, và sẽ vạc ra tiếng nói của một dân tộc cho những người đang sống và làm việc nghe, cùng làm cho phần nhiều kẻ nghe cần ù tai, với phần nhiều lời sau đây—Các fan hãy ăn năn cải, vì chưng ngày trọng đại của Chúa vẫn đến?
Your pupils dilate, your muscles contract, your Spidey srealchampionshipwrestling.comse tingles, basically your whole body is trigger-happy.
Đồng tử của công ty giãn nở ra, các cơ thu hẹp, các bạn Cảm Xúc con kiến bò khắp người, nói Tóm lại cả cơ thể của doanh nghiệp bị kích mê say mừng cuống.(
It"s lượt thích you get this tingling feeling along on your baông chồng, và this funny feeling starts creeping up your toes.
Nó giống hệt như loại cảm giác ngứa ngáy ran dọc từ sườn lưng ngươi, rồi cái cảm xúc thú vị đó bước đầu bò xuống ngón chân.
Bony spurs along the spine ( shown on the right ) can irritate nerves , leading lớn pain , numb ness , or tingling in some parts of the body .

Xem thêm: Nhà Đẹp Như Thiên Đường Của Chồng Tây Đoan Trang Sinh Năm Bao Nhiêu


Nhánh xương dọc xương cột sống ( minc hoạ mặt buộc phải ) có thể làm cho dây thần kinh bị dị ứng , khiến nhức , kia , hoặc khiến ngứa ngáy ran một trong những vùng bên trên cơ thể .
Some people also report restless legs syndrome, bowel or bladder problems, numbness và tingling and srealchampionshipwrestling.comsitivity to noise, lights or temperature.
Một vài ba người cũng nói đến hội bệnh chân không yên, đa số vụ việc về ruột hoặc bàng quang, cơ ngứa với ran với mẫn cảm cùng với ánh sáng, tiếng ồn ào hoặc nhiệt độ.
One of the most distinctive signs of a rabies infection is a tingling or twitching srealchampionshipwrestling.comsation around the area of the animal bite .
trong số những dấu hiệu đặc thù độc nhất vô nhị của một ca nhiễm đần là cảm giác ngứa ngáy ran hoặc co giật xung quanh lốt gặm .