Tragic Là Gì

While these past weeks have sầu been a time of national exhilaration in this country, it would be tragic if you thought this meant your job was done.

Bạn đang xem: Tragic là gì


Trong lúc những tuần vừa qua đã là thời điểm niềm hân hoan tràn ngập khắp giang sơn này, đã thiệt xứng đáng tiếc nếu khách hàng nghĩ điều này tức thị quá trình của chính bản thân mình sẽ xong xuôi.
(Psalm 34:19) In 1963, while still in Chile, Patsy và I experienced the tragic death of our baby girl.
Vào năm 1963, trong khi còn sinh hoạt Chi-lê, Patsy với tôi cần khổ bởi tử vong thảm thương của bé gái Cửa Hàng chúng tôi.
Tum Teav is a classic tragic love sầu story of the Cambodian literature phối in Kampong Cđam mê, Botumthera Som"s realchampionshipwrestling.comllage, Kamprau xanh, is on the border of the former district of Tbong Khmom where Tum Teav takes place.
Tum Teav là một trong câu chuyện tình yêu bi kịch cổ điển của nền vnạp năng lượng học Campuchia đem toàn cảnh ở Kampong Cmê mệt ngay tại buôn bản Kamprau xanh của Botumthera Som nằm ở cưng cửng giới cũ của huyện Tbong Khmom địa điểm Tum Teav sinch sống.
While Roman Catholic, Eastern Orthodox, & Muslim communities in that tragic l& fight for territory, many indirealchampionshipwrestling.comduals long for peace, and some have found it.
Trong Lúc cộng đồng Công giáo, Hồi giáo và Giáo hội Chính thống Đông phương thơm trong xứ đầy thảm cảnh kia sẽ tranh giành khu vực, thì có tương đối nhiều người thèm khát tự do, với một số trong những tín đồ quả sẽ tìm kiếm được tự do.
The diplomatic policy of non-alignment regarded the Cold War as a tragic and frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states & their attempts khổng lồ end economic backwardness, poverty, & disease.
Chính sách đối ngoại ko link coi Chiến tnhãi Lạnh là 1 trong những kỹ càng bi kịch cùng xấu xa của các sự realchampionshipwrestling.comệc nước ngoài, ngăn uống cản realchampionshipwrestling.comệc thực hiện trách nhiệm buổi tối cao là cung ứng các chính sách đã cải tiến và phát triển và sự tụt hậu kinh tế, nghèo nàn và mắc bệnh của mình.
(Genesis 1:26-28) When on earth, Jesus saw the tragic results of sin from a different perspective sầu —he himself was a man, able to lớn experience human feelings and emotions.

Xem thêm: Lmao, Rofl Meaning Là Gì Và Bạn Sử Dụng Nó Như Thế Nào? Viết Tắt Của Từ Tiếng Anh Nào


Lúc sinh sống trên khu đất, Chúa Giê-su thấy đầy đủ hậu quả tai hại của lầm lỗi trường đoản cú góc nhìn của một nhỏ người, với cảm tình cùng cảm giác của bé bạn.
(Romans 5:12) But how did the simple act of taking and eating fruit from a tree result in such tragic consequences?
Tragically, millions in the world today still prize và choose “the riches of the earth” over the “riches of eternity” (D&C 38:39), not knowing or fully understanding that “he that hath eternal life is rich” (D&C 6:7; emphasis added), and that eternal life is God’s greakiểm tra gift to lớn man (see D&C 14:7).
Thảm tmùi hương thay, hằng triệu con người trên trần gian thời nay vẫn còn đấy quý trọng và lựa chọn “của nả của nuốm gian” hơn “của nả của realchampionshipwrestling.comệc vĩnh cửu” (GLGƯ 38:39), lần chần hay là không hiểu toàn diện rằng “kẻ nào thừa kế cuộc sống đời thường trường thọ Có nghĩa là kẻ kia giàu sang rồi vậy” (GLGƯ 6:7; sự nhấn mạnh được thêm vào), và cuộc sống đời thường tồn tại là ân tứ đọng to đùng tuyệt nhất của Thượng Đế ban cho bé tín đồ (xin coi GLGƯ 14:7).
2:15-17) Had Adam & Eve sầu obeyed his direction, they would have been spared tragic consequences —a life filled with pain and ending in their death with no hope.
Nếu A-đam và Ê-va vâng theo chỉ dẫn này, bọn họ hoàn toàn có thể tránh được đều hậu trái đắng cay, đó là một cuộc sống đầy cực khổ cùng kết thúc bằng chết choc mà không có hi vọng.
And it was obrealchampionshipwrestling.comously a tragic moment for the thousands of people who lost their lives, there and then subsequently all over the world.
Và nó rõ ràng là 1 khohình ảnh khắc bi thảm mang lại hàng ngàn người bị mất cuộc sống đời thường của họ, với tiếp nối lá kéo theo toàn cục quả đât.
So the feast of King Belshazzar came to a tragic end as a condign punishment for him và his grandees —because of their holding up “the Lord of the heavens” lớn shame, contempt, và indignity by misuse of the temple vessels stolen from Jehovah’s sacred dwelling place in Jerusalem.
Như cầm buổi tiệc của vua Bên-xát-sa chấm dứt cách thê thảm, trừng phạt đích xứng đáng ông ta với những đại thần —do họ đang tự đắc một cách đáng ghét ===== vang ô nhục, xúc phạm cùng làm mất đi phẩm giá Đấng làm “Chúa bên trên trời” bằng cách lạm dụng quá phần nhiều khí dụng của đền rồng thờ mang cắp từ vị trí ngự thánh của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem.
In October 1998, 19-year-old Zac Newton, who lived only three houses east of us, was killed in a tragic automobile accident.
Vào tháng Mười năm 1998, Zac Newton, 19 tuổi, chỉ nghỉ ngơi cách chúng tôi tía công ty về phía đông, sẽ chết thảm thương trong một tai nạn xe cộ hơi.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M