TREMOR LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tremor là gì

*
*
*

tremor
*

tremor /"tremə/ danh từ sự run sự rung, sự rung rinc, sự rung cồn, sự chấn độngthe tremor of a leaf: sự rung rinh của loại láearth tremor: cồn khu đất nhỏintention tremor: sự rung hễ vào bạn lúc sắp tới làm một vấn đề gìmetallic tremor: dịch tê liệt cùng run của người công nhân luyện kim nội đụng từ chấn hễ, rung (máy) rung (tiếng)
rung chuyểnsự chấn độngsự rung chuyểnLĩnh vực: toán & tinsự trấn độngcoarse tremorrun chậmessential tremorrun vô cănintention tremorrung đi lại hữu ýkinetic tremorrun vận độngman-made earth tremorchấn rượu cồn nhân tạopassive sầu tremorrun thú độngsenile tremorrun tuổi gỉàtoxic tremorrun lây lan độc
*

Xem thêm: Amoniac ( Nh3 Là Gì ? Cấu Tạo, Cách Điều Chế Và Ứng Dụng Của Nh3

*

*

tremor

Từ điển Collocation

tremor noun

1 small earthquake

ADJ. minor, slight | severe | earth

2 shaking movement

ADJ. faint, slight, small, tiny He felt a tiny tremor of excitement as he glimpsed the đô thị lights. | violent | uncontrollable | nervous | icy

VERB + TREMOR send Her expression sent an icy tremor through him. | feel She felt a tremor run down her baông xã when she saw him. | control He couldn"t control the tremor in his voice.

TREMOR + VERB run A tremor ran through the audience. | shake sb/sth An uncontrollable tremor shook his mouth.

PREP. with/without a ~ He managed to lớn make his short speech without a tremor. | ~ of a tremor of fear

Từ điển WordNet


n.

shaking or trembling (usually resulting from weakness or bít tất tay or disease)

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

tremorssyn.: quake quiver shaking shiver trembling

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu