TRIAGE LÀ GÌ

When Ben was 4 years old, he loved khổng lồ play Batman.

Bạn đang xem: Triage là gì

He"d put on his Batman pajamas và pretend to lớn fly all over the house. But one night, just before bedtime, he tried lớn "fly" from one over of his bed lớn the other. Ben missed his mark & ended up banging his elbow hard on the wood floor. Ouch!
*

Lúc Ben 4 tuổi, cậu đam mê đưa có tác dụng Batman. Cậu tuyệt mặc trang bị pi-gia-ma Batman của bản thân mình cùng vờ vịt cất cánh mọi vị trí trong công ty. Nhưng một đêm, tức thì trước giờ ngủ, Ben test “bay” từ đầu này đến đầu cơ của giường mà lại tđuổi đích cùng xong bằng cú vấp ngã đập táo bạo khuỷu tay bên trên sàn mộc. Ôi!His mom put ice on it, but his elbow got really puffy (swollen) and he had trouble moving his arm. "Batman," she said, "We"re going to the emergency room."Mẹ cậu vẫn chườm đá lên tuy nhiên khuỷu tay của Ben đã sưng lên (phồng to) cùng cậu nhúc nhắc tay siêu cực nhọc. Mẹ cậu bảo “Này Batman, bọn họ cần mang đến phòng cấp cho cứu thôi”.

Bạn đang xem: Triage là gì

When you need help right away, the best place khổng lồ go is the nearest hospital emergency room. Also called the ER, this place is open 24 hours a day và there is a lot of activity going on. Nurses & doctors are there all day & night to lớn care for medical problems that need quiông xã attention. At a children"s hospital, the ER will be just for kids.Lúc bạn cần giúp sức ngay lập tức lập tức, vị trí tốt nhất để đi là chống cung cấp cứu vớt sinh hoạt khám đa khoa gần nhất. Cũng call là chống ER, phòng này xuất hiện 24/24 cùng có nhiều vận động ra mắt. Các chưng sĩ và y tá túc trực sớm hôm để chăm sóc cho những kinh nghiệm y tế yêu cầu chú ý nhanh. Tại bệnh viện nhi, phòng cung cấp cứu giúp chỉ giành cho trẻ em.Your parents might take you khổng lồ the ER in their car, but if you need to get there really fast, they will Call 911 to get you an ambulance. Ambulances bring people lớn the ER quickly and provide trained people lớn help you during the ride. Their sirens clear a path through traffic by warning other cars to get out of the way. If you got khổng lồ the ER in a oto, you will probably see a few ambulances parked outside the emergency room.Cha bà bầu của bạn cũng có thể gửi các bạn đi cung cấp cứu bởi xe pháo mình, nhưng lại nếu như bạn phải cho đó thiệt nhanh khô, họ vẫn gọi 911 sẽ giúp các bạn đã có được một xe cộ cấp cứu vớt. Xe cấp cho cứu vớt gửi đa số bạn mang lại khám đa khoa một cách nhanh chóng với hỗ trợ những người dân bao gồm trình độ chuyên môn giúp cho bạn trong khi xe chạy. Còi báo động của xe cộ cấp cứu vãn lưu ý các phương tiện đi lại giao thông không giống đề xuất dường đường cùng giúp đường trống trải.If you are not too sick and there is time lớn pack, you may want lớn talk lớn your parent about packing a bag with your favorite books, crayons, toy, or stuffed animal.Nếu chứng trạng chúng ta không quá nặng cùng có thời hạn để có theo đồ, chúng ta cũng có thể mong muốn nhờ vào bố mẹ về câu hỏi sở hữu theo cho mình tư trang hành lý tất cả cuốn nắn sách, cây viết color, vật nghịch, hoặc bé thụ nhồi bông thích thú của chúng ta.When you go into an ER, the first thing you or your parent will usually do is sign in at a front desk. This is a way of letting the emergency room staff know that you are there & what your problem is. If your medical problem needs super-fast attention, you may be taken right in to lớn see a doctor.Lúc bạn vào một trong những chống cấp cho cứu vớt, điều trước tiên chúng ta hoặc cha mẹ của người sử dụng thường xuyên sẽ làm là ghi danh trên quầy lễ tân. Đây là một phương pháp để cho các nhân viên cấp dưới chống cấp cho cứu biết rằng nhiều người đang xuất hiện và vụ việc của người sử dụng là gì. Nếu sự việc mức độ khoẻ của người tiêu dùng rất cần phải giải quyết ngay thức thì, chúng ta cũng có thể được đưa cho chưng sĩ khám tức thì mau lẹ.If not, the next step is seeing a triage nurse. This nurse makes sure that the sickest people get khổng lồ see the doctors first. If you have to wait a while, you"ll probably vì it in the waiting area. The waiting room may have sầu toys, books, magazines, computers, và a TV khổng lồ keep you busy until an exam room is ready or until you get an X-ray. The triage nurse might tell you not lớn eat or drink until you see the doctor.Nếu không, bước tiếp sau là chạm chán một y tá phân một số loại. Y tá này bảo đảm những người dân bệnh trở nặng độc nhất sẽ được chưng sĩ xét nghiệm trước tiên. Nếu các bạn cần đợi một thời hạn, chúng ta có thể đang ngóng vào chống đợi. Phòng đợi hoàn toàn có thể gồm vật dụng nghịch, sách, tạp chí, máy vi tính, cùng vô tuyến duy trì cho mình mắc cho tới khi một phòng mạch đã chuẩn bị hoặc cho tới khi chúng ta chụp X-quang quẻ.

Xem thêm: Odyssey Là Gì - Nghĩa Của Từ Odyssey

Y tá phân các loại có thể bảo các bạn đừng nạp năng lượng tuyệt uống nhằm đợi gặp bác bỏ sĩ.When it"s your turn, someone will Hotline your name and guide you khổng lồ an examining room. There, you may have to lớn wait a little bit longer for the doctor.khi mang lại lượt các bạn, tín đồ nào đó sẽ call thương hiệu các bạn với hướng dẫn bạn mang đến một cơ sở y tế. Tại kia, chúng ta có thể cần hóng hơi lâu dài một chút ít nhằm chạm mặt chưng sĩ.An ER exam room has a bed for you & a chair where your mom or dad can sit and keep you company. Some of these rooms may have something that looks like a small TV screen. That"s a monitor used to keep an eye on a person"s heartbeat & breathing.Phòng xét nghiệm cung cấp cứu giúp gồm một dòng giường với một mẫu ghế nhưng mà phụ vương hoặc bà mẹ của chúng ta cũng có thể ngồi chờ thuộc các bạn. Một số các phòng này có thể bao gồm một trang bị trông giống như một màn hình TV nhỏ dại. Đó là 1 trong màn hình hiển thị được sử dụng để quan sát và theo dõi nhịp tyên cùng nhịp thsinh hoạt của một tín đồ.You might also see an oxyren tank & tubing for people who need help breathing. You may notice other equipment, too. But just because a piece of equipment is in your exam room, it doesn"t mean you will need lớn use it. This equipment is there, just in case, lớn meet the needs of the many people (which may include adults) who come lớn the ER for treatment.Bạn cũng có thể thấy một bình ôxy và ống thngơi nghỉ dành cho những người cần sự giúp sức để thnghỉ ngơi. quý khách hàng hoàn toàn có thể cũng nhận thấy những vật dụng khác nữa. Nhưng thấy đầy đủ sản phẩm kia ko tức là bạn sẽ rất cần phải áp dụng bọn chúng. Những đồ vật này ở kia, nhằm phòng hờ, góp hài lòng nhu cầu của tương đối nhiều bạn (rất có thể bao hàm cả những người dân lớn) mang lại ER (phòng cung cấp cứu) để điều trị.When the doctor arrives, he or she will talk to lớn you & your parents about your medical problem và examine you. At this point, the doctor will decide what should happen next. In Ben"s case, he needed an X-ray. The X-ray showed that he had a broken arm & needed a cast.lúc bác sĩ mang đến, bạn này sẽ thì thầm với bạn với bố mẹ của công ty về vấn đề sức khỏe của công ty cùng đi khám cho mình. Tại thời đặc điểm này, bác bỏ sĩ đang quyết định hầu hết gì sẽ xẩy ra tiếp theo sau. Trong trường phù hợp của Ben, cậu nhỏ nhắn đề xuất chụp X-quang đãng. X-quang quẻ cho biết thêm cậu đã bị gãy tay cùng cần bó bột. Other kids might need different tests, such as blood tests or urine (pee) tests. Sometimes kids need fluids or medicine through an intravenous catheter, also called an IV. An IV is a thin plastic tube that is inserted inlớn a vein so you can get the medicine or fluids you need to feel better.Những đứa ttốt khác hoàn toàn có thể cần những xét nghiệm không giống nhau, chẳng hạn như xét nghiệm ngày tiết hoặc xét nghiệm thủy dịch. Đôi khi trẻ em bắt buộc các chất lỏng hoặc dung dịch sang 1 ống thông tĩnh mạch, cũng điện thoại tư vấn là IV. IV là ống vật liệu bằng nhựa mỏng manh được chèn vào tĩnh mạch máu góp bạn có thể cảm nhận thuốc hoặc dịch bạn cần nhằm Cảm Xúc dễ chịu và thoải mái rộng.Most kids go home after the doctor figures out what the medical problem is and decides how to treat it. You may be given some medicine while in the ER or a prescription for medicine that your parent can piông chồng up at your local pharmacy.Hầu hết các nhỏ xíu phần nhiều được mang lại về bên sau khi bác bỏ sĩ đưa ra bệnh gì và ra quyết định cách thức để chữa bệnh. quý khách hàng hoàn toàn có thể được đến uống dung dịch Khi sống phòng cấp cho cứu giúp hoặc theo toa mang lại thuốc mà phụ huynh của bạn có thể tải trên quầy thuốc ngay sát nhà bạn.Sometimes, the doctor decides to lớn admit someone to the hospital, which means staying overnight. This may sound scary, but your mom or dad can stay with you & keep you company.thường thì, bác bỏ sĩ đưa ra quyết định thưởng thức người bị bệnh vào viện, có nghĩa là ngơi nghỉ lại qua tối. Điều này nghe dường như khiếp sợ, tuy nhiên thân phụ hoặc bà mẹ của chúng ta cũng có thể cùng sinh sống lại với các bạn. Some hospitals have sầu child life specialists. These are specially trained people who can help you khuyến mãi with any găng tay or pain you may be having và they can help explain any procedures you might have sầu using models or drawings. They have sầu great suggestions to lớn help you get your mind off things if you are getting really worried while you are in the ER.Một số cơ sở y tế có các Chuyên Viên về cuộc sống thường ngày trẻ em. Đây là những người dân được huấn luyện và đào tạo đặc biệt quan trọng rất có thể khiến cho bạn đối phó với ngẫu nhiên sự mệt mỏi hoặc đau khổ như thế nào với bọn họ hoàn toàn có thể góp lý giải về những giấy tờ thủ tục nhưng chúng ta cũng có thể nên trải qua bởi các mô hình hoặc bản vẽ. Họ bao hàm gợi ý hoàn hảo nhất sẽ giúp đỡ bạn gạt bỏ phần đông điều khiến bạn đích thực lo lắng trong khi chúng ta vẫn của nhà cấp cho cứu giúp.If, as in most cases, you are going trang chủ, the ER doctor might tell you lớn "follow up" with your regular doctor. This means khổng lồ visit your regular doctor soon so he or she can see that you"re doing better và answer questions you or your parents may have sầu.Nếu nlỗi vào phần lớn ngôi trường phù hợp, bạn sẽ về bên, chưng sĩ cung cấp cứu giúp rất có thể bảo bạn "theo dõi" bệnh tình cùng với chưng sĩ riêng biệt của người sử dụng. Điều này có nghĩa là yêu cầu đi khám bác bỏ sĩ riêng rẽ sớm nhằm bác sĩ hoàn toàn có thể theo dõi và quan sát chứng trạng chúng ta có khá rộng ko và trả lời hồ hết thắc mắc mà lại chúng ta hoặc bố mẹ bạn có thể bao gồm.If you received stitches or a cast, the ER doctor will tell you how long it will be before they can be removed.Nếu bạn đề nghị khâu hoặc băng bột, chưng sĩ cấp cứu giúp đã cho chính mình biết lúc nào có thể cắt sợi hoặc túa băng.