TRƯỚC ĐÂY 3 NĂM, TUỔI CHA GẤP 10 LẦN TUỔI CON

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trướcđây 3 năm tuổi cha vội vàng 10 lần tuổinhỏ. Sau đây 3 năm, tuổi phụ vương gấp4 lần tuổi con. Tính tuổi phụ vương hiện nay.

Bạn đang xem: Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con


*

trước đây 3 năm tuổi phụ vương gấp 10 lần tuổi con tiếp sau đây 3 năm tuổi phụ vương cấp 4 lần tuổi bé. Tính tuổi của thân phụ hiện giờ.

Giải rõ ràng nhé !


*

3 năm ngoái tuổi phụ thân cấp 10 lần tuổi con

=>Ta tất cả sơ đồ:

Tuổi con: |----|

Tuổi bố: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Tuổi cha rộng số lượng phần là:

10-1=9(phần)

Thời gian từ 3 thời gian trước mang lại 3 năm tiếp theo là:

3+3=6(năm)

Hiệu số phần đều bằng nhau của tuổi thân phụ là:

36-9=27(phần)

Giá trị một trong những phần là:

27:9=3(tuổi)

Tuổi phụ vương 3 thời gian trước là:

3 x10=30(tuổi)

Tuổi phụ vương hiện thời là:

30+3=33(tuổi)

Đáp số: 33 tuổi


Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Sau 3 năm tuổi thân phụ vội 4 lần tuổi con. Hỏi hiện thời phụ vương bao nhiêu tuổi


3 năm trước tuỏi phụ thân vội 10 lần tuổi bé. Vậy tuổi nhỏ một phần thì tuổi phụ vương 10 phần, tuổi thân phụ rộng con10 - 1 = 9 phần

3 năm sau tuỏi phụ vương vội vàng 4 lần tuổi bé. Vậy tuổi cha bao gồm số phần là 9 x4 = 36 phần

Thời gian từ bỏ 3 năm trước đến 3 nắm sau là: 3 + 3 = 6 năm

Hiệu số phần đều bằng nhau của tuổi thân phụ là: 36 - 9 = 27 phần

Giá trị 1 phần là 27 : 9 = 3 tuổi.

Tuổi cha 3 năm trướclaf: 3 x 10 = 30 tuổi

Tuổi thân phụ bây chừ là: 30 + 3 = 33 tuổi


Trước phía trên 3 năm tuổi phụ vương vội vàng 10 lần tuổi bé . Sau đây 3 năm tuổi thân phụ cấp 4 lần tuổi bé.Hỏi bây chừ cha bao nhiêu tuổi?


3 thời gian trước tuổi phụ thân vội 10 lần tuổi nhỏ. Vậy tuổi con là một trong những phần còn tuổi phụ thân là 10 phần.

Hiệu số phần bởi nhau:

10 - 1 = 9 ( phần )

Sau 3 năm tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi phụ thân bao gồm số phần:

9 x 4 = 36 ( phần )

Thời gian tự 3 năm kia đến 3 năm sau là:

3 + 3 = 6 ( năm )

Hiệu số phần cân nhau của tuổi thân phụ :

36 - 9 = 27 ( phần )

Giá trị 1 phần:

27 : 9 = 3 ( tuổi )

Tuổi cha 3 năm kia trên đây là:

3 x 10 = 30 ( tuổi )

Tuổi thân phụ hiện giờ là:

30 + 3 = 33 ( tuổi )

tk mk nha 


Trước phía trên 3 năm, tuổi thân phụ vội vàng 10 lần tuổi bé. Sau phía trên 3 năm, tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi bé. Tính tuổi phụ thân bây chừ.

Các bại giải ra nhé. Ai nkhô hanh độc nhất vô nhị mình đang tick mang đến.

Xem thêm: Phân Tích Thực Trạng Là Gì, Nghĩa Của Từ Thực Trạng, Phân Tích Thực Trạng Là Gì


3 thời gian trước tuổi thân phụ cấp 10 lần tuổi bé. Vậy tuổi phụ vương 10 phần thì tuổi bé một phần, vậy tuổi phụ vương hơn con:

10-1=9 (phần)

3 năm sau tuổi phụ vương cấp 4 lần tuổi nhỏ. Vậy tuổi phụ thân tất cả số phần là:

9*4 =36 (phần)

Thời gian từ bỏ 3 năm kia mang lại 3 năm sau là:

3+3=6 (phần)

Giá trị 1 phần là:

27:9=3 (tuổi)

Tuổi phụ thân 3 thời gian trước là:

3*10=30 (tuổi)

Tuổi thân phụ hiện thời là:

30+3=33 (tuổi)

Đáp số:33 tuổi 


Cách đây 3 năm: tuổi thân phụ vội vàng 10 lần tuổi con

Suy ra: Nếu coi tuổi nhỏ cách đây 3 năm là 1 phần thì tuổi thân phụ từ thời điểm cách đây tía năm 10 phần cùng Hiệu là 10 - 1 = 9 (phần)

Suy ra: Tuổi phụ thân cách đó bố năm bằng (frac109)của hiệu tuổi phụ vương cùng bé. 

Tương tự, sau đây 3 năm tuổi cha vội vàng 4 lần tuổi con

Suy ra: Tuổi phụ thân tiếp sau đây 3 năm đang bằng (frac44-1=frac43)của hiệu tuổi phụ thân và tuổi bé. 

Tuổi phụ thân sau đây 3 năm rộng tuổi cha cách đó 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi).

Suy ra: 6 tuổi này đang ứng với: (frac43-frac109=frac29)(hiệu tuổi cha cùng con) (Hay nói bí quyết khác:(frac29)hiệu tuổi thân phụ và bé bằng 6 tuổi)

Suy ra: Hiệu tuổi phụ thân cùng bé là: 6x9:2=27 (tuổi)

Suy ra: Tuổi cha cách đó 3 năm là: (frac109)x27=30 (tuổi)

Suy ra: Tuổi cha bây giờ là: 30 + 3 = 33 (tuổi)

Đs:...


Đúng 0
Bình luận (0)

Một tín đồ thân phụ nói với con: 3 năm ngoái đây, tuổi phụ vương cấp 7 lần tuổi con, 7 năm sau đây tuổi phụ thân vội vàng 3 lần tuổi con. Tính tuổi của 2 cha bé hiện tại nay


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi Hủy

hotline tuổi thân phụ là x, tuổi con là y 3 năm trước tuổi phụ vương vội vàng 7 lần tuổi con: x-3 = 7y7 năm sau tuổi phụ vương bởi 3 lần tuổi nhỏ : x+7 = 3y suy ra x= y =


Đúng 0

Bình luận (0)

call tuổi thân phụ là x, tuổi con là y 3 năm kia tuổi phụ vương cấp 7 lần tuổi con: x-3 = 7y7 năm tiếp theo tuổi phụ thân bởi 3 lần tuổi con : x+7 = 3y suy ra x= y =


Đúng 0

Bình luận (0)

1,Năm ni tuổi phụ thân cấp 9 lần tuổi nhỏ, 15 năm tiếp theo tuổi cha gấp 3 lần tuổi nhỏ. Tìm tuổi cha, tuổi con ?

2, Năm nay tuổi bà mẹ cấp 3 lần tuổi bé. 12 năm trước tuổi mẹ vội 7 lần tuổi nhỏ. Tìm tuổi mỗi cá nhân hiện nay nay?

3, Bố nói cùng với con:”10 năm ngoái phía trên tuổi ba gấp 10 lần tuổi con, 2hai năm sau nữa thì tuổi bố đã gấp rất nhiều lần tuổi nhỏ.”. Hãy tính tuổi ba và tuổi con hiện nay nay

góp bản thân đi cơ mà mình xin các bạn đó


Lớp 5 Tân oán
11
0
Gửi Hủy

Ta điện thoại tư vấn tuổi bố là a nhỏ là b ta gồm :

a = b x 9 là cha = 9 lần tuổi con , thân phụ vội vàng 9 lần con

a + 15 = b + 15 x 3

Thế vào =>

b x 9 + 15 = 3b + 45 

9b + 15 = 3b + 45

9b - 3b = 45 - 15

6b = 30

1b = 30 : 6 = 5

Con là 5 tuổi 

Số tuổi bố 

Thế vào ta có 

a = b x 9

a = 5 x 9

a = 45 tuổi 

ĐS: bé 5 tuổi , bố 45 tuổi 


Đúng 0

Bình luận (0)

a=5*9

a=45

minch chac chan do


Đúng 0
Bình luận (0)

1.con:5 tuổi,bố:45 tuổi


Đúng 0
Bình luận (0)

trước đó 3 năm, tuổi phụ vương vội vàng 3 lần tuổi nhỏ.dưới đây 3 năm ,tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi bé .tính nhoài phụ thân hiện nay nay


Lớp 5 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

quý khách hàng xem lời giải ngơi nghỉ mặt đường liên kết sau nhé:

Câu hỏi của Minc Mèo - Toán thù lớp 5 - Học toán thù với OnlineMath


Đúng 0

Bình luận (0)

Tuổi của phụ thân trước đó 1hai năm cấp 9 lần tuổi bé . Tuổi phụ vương bây giờ vội 3 lần tuổi bé . Tính tuổi phụ thân với nhỏ bây chừ.


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

ai giup minh voi minch dang can gap


Đúng 0

Bình luận (0)

ban nao giup minc le voi minc can gap lam roi


Đúng 0
Bình luận (0)

Lúc này tuổi thân phụ vội vàng 4 lần tuổi nhỏ . Trước trên đây 6 năm tuổi thân phụ gấp 13 lần tuổi bé . Tính tuổi cha cùng tuổi nhỏ bây giờ .


Lớp 4 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

Vì tưng năm mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi cần hiệu số tuổi của 2 bố con luôn ko thay đổi.

Lúc bấy giờ,tuổi ba bằng:

4:(4-1)=4/3(hiệu số tuổi)

Trước đây 6 năm ,tuổi ba bằng:

13:(13-1)=13/12(hiệu số tuổi)

Cha hơn con số tuổi là:

Tuổi cha bây chừ là:

24:3x4=32(tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

32-24=8(tuổi)


Đúng 0

Bình luận (0)

Lớp học tập trực tuyến

Tân oán 5 - Cô Hiền Tiếng Việt 5- Cô Tú Anh Tiếng Anh 5- Cô Ulặng

Khoá học tập bên trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
realchampionshipwrestling.com