TRƯỚC ĐÂY 3 NĂM, TUỔI CHA GẤP 10 LẦN TUỔI CON

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trướcđây 3 năm tuổi cha gấp 10 lần tuổicon. Sau đây 3 năm, tuổi cha gấp4 lần tuổi con. Tính tuổi cha hiện nay.

Bạn đang xem: Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con


*

trước đây 3 năm tuổi cha gấp 10 lần tuổi con sau đây 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của cha hiện nay.

Giải cụ thể nhé !


*

3 năm trước tuổi cha gấp 10 lần tuổi con

=>Ta có sơ đồ:

Tuổi con: |----|

Tuổi bố: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Tuổi cha hơn con số phần là:

10-1=9(phần)

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 năm sau là:

3+3=6(năm)

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi cha là:

36-9=27(phần)

Giá trị một phần là:

27:9=3(tuổi)

Tuổi cha 3 năm trước là:

3 x10=30(tuổi)

Tuổi cha hiện nay là:

30+3=33(tuổi)

Đáp số: 33 tuổi


Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Sau 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi


3 năm trước tuỏi cha gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi con 1 phần thì tuổi cha 10 phần, tuổi cha hơn con10 - 1 = 9 phần

3 năm sau tuỏi cha gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi cha có số phần là 9 x4 = 36 phần

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 nắm sau là: 3 + 3 = 6 năm

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi cha là: 36 - 9 = 27 phần

Giá trị 1 phần là 27 : 9 = 3 tuổi.

Tuổi cha 3 năm trướclaf: 3 x 10 = 30 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 30 + 3 = 33 tuổi


Trước đây 3 năm tuổi cha gấp 10 lần tuổi con . Sau đây 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con.Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi?


3 năm trước tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi con là 1 phần còn tuổi cha là 10 phần.

Hiệu số phần bằng nhau:

10 - 1 = 9 ( phần )

Sau 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi cha có số phần:

9 x 4 = 36 ( phần )

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 năm sau là:

3 + 3 = 6 ( năm )

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi cha :

36 - 9 = 27 ( phần )

Giá trị 1 phần:

27 : 9 = 3 ( tuổi )

Tuổi cha 3 năm trước đây là:

3 x 10 = 30 ( tuổi )

Tuổi cha hiện nay là:

30 + 3 = 33 ( tuổi )

tk mk nha 


Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Sau đây 3 năm, tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi cha hiện nay.

Các bại giải ra nhé. Ai nhanh nhất mình sẽ tick cho.

Xem thêm: Phân Tích Thực Trạng Là Gì, Nghĩa Của Từ Thực Trạng, Phân Tích Thực Trạng Là Gì


3 năm trước tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi cha 10 phần thì tuổi con 1 phần, vậy tuổi cha hơn con:

10-1=9 (phần)

3 năm sau tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi cha có số phần là:

9*4 =36 (phần)

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 năm sau là:

3+3=6 (phần)

Giá trị 1 phần là:

27:9=3 (tuổi)

Tuổi cha 3 năm trước là:

3*10=30 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là:

30+3=33 (tuổi)

Đáp số:33 tuổi 


Cách đây 3 năm: tuổi cha gấp 10 lần tuổi con

Suy ra: Nếu coi tuổi con cách đây 3 năm là 1 phần thì tuổi cha cách đây ba năm 10 phần và Hiệu là 10 - 1 = 9 (phần)

Suy ra: Tuổi cha cách đây ba năm bằng \(\frac{10}{9}\)của hiệu tuổi cha và con. 

Tương tự, sau đây 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con

Suy ra: Tuổi cha sau đây 3 năm sẽ bằng \(\frac{4}{4-1}=\frac{4}{3}\)của hiệu tuổi cha và tuổi con. 

Tuổi cha sau đây 3 năm hơn tuổi cha cách đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi).

Suy ra: 6 tuổi này sẽ ứng với: \(\frac{4}{3}-\frac{10}{9}=\frac{2}{9}\)(hiệu tuổi cha và con) (Hay nói cách khác:\(\frac{2}{9}\)hiệu tuổi cha và con bằng 6 tuổi)

Suy ra: Hiệu tuổi cha và con là: 6x9:2=27 (tuổi)

Suy ra: Tuổi cha cách đây 3 năm là: \(\frac{10}{9}\)x27=30 (tuổi)

Suy ra: Tuổi cha hiện nay là: 30 + 3 = 33 (tuổi)

Đs:...


Đúng 0
Bình luận (0)

Một người cha nói với con: 3 năm trước đây, tuổi cha gấp 7 lần tuổi con, 7 năm sau đây tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của 2 cha con hiện nay


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi Hủy

Gọi tuổi cha là x, tuổi con là y 3 năm trước tuổi cha gấp 7 lần tuổi con: x-3 = 7y7 năm sau tuổi cha bằng 3 lần tuổi con : x+7 = 3y suy ra x= y =


Đúng 0

Bình luận (0)

Gọi tuổi cha là x, tuổi con là y 3 năm trước tuổi cha gấp 7 lần tuổi con: x-3 = 7y7 năm sau tuổi cha bằng 3 lần tuổi con : x+7 = 3y suy ra x= y =


Đúng 0

Bình luận (0)

1,Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con, 15 năm sau tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tìm tuổi cha, tuổi con ?

2, Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. 12 năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tìm tuổi mỗi người hiện nay?

3, Bố nói với con:”10 năm trước đây tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 22 năm sau nữa thì tuổi bố sẽ gấp đôi tuổi con.”. Hãy tính tuổi bố và tuổi con hiện nay

giúp mình đi mà mình xin các bạn đó


Lớp 5 Toán
11
0
Gửi Hủy

Ta gọi tuổi bố là a con là b ta có :

a = b x 9 là cha = 9 lần tuổi con , cha gấp 9 lần con

a + 15 = { b + 15 } x 3

Thế vào =>

b x 9 + 15 = 3b + 45 

9b + 15 = 3b + 45

9b - 3b = 45 - 15

6b = 30

1b = 30 : 6 = 5

Con là 5 tuổi 

Số tuổi bố 

Thế vào ta có 

a = b x 9

a = 5 x 9

a = 45 tuổi 

ĐS: con 5 tuổi , bố 45 tuổi 


Đúng 0

Bình luận (0)

a=5*9

a=45

minh chac chan do


Đúng 0
Bình luận (0)

1.con:5 tuổi,bố:45 tuổi


Đúng 0
Bình luận (0)

trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.sau đây 3 năm ,tuổi cha gấp 4 lần tuổi con .tính tuồi cha hiện nay


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé:

Câu hỏi của Minh Mèo - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath


Đúng 0

Bình luận (0)

Tuổi của cha trước đây 12 năm gấp 9 lần tuổi con . Tuổi cha hiện nay gấp 3 lần tuổi con . Tính tuổi cha và con hiện nay.


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

ai giup minh voi minh dang can gap


Đúng 0

Bình luận (0)

ban nao giup minh le voi minh can gap lam roi


Đúng 0
Bình luận (0)

Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con . Trước đây 6 năm tuổi cha gấp 13 lần tuổi con . Tính tuổi cha và tuổi con hiện nay .


Lớp 4 Toán
1
0
Gửi Hủy

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 bố con luôn ko đổi.

Hiện nay,tuổi bố bằng:

4:(4-1)=4/3(hiệu số tuổi)

Trước đây 6 năm ,tuổi bố bằng:

13:(13-1)=13/12(hiệu số tuổi)

Cha hơn con số tuổi là:

Tuổi cha hiện nay là:

24:3x4=32(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

32-24=8(tuổi)


Đúng 0

Bình luận (0)

Lớp học trực tuyến

Toán 5 - Cô Hiền Tiếng Việt 5- Cô Tú Anh Tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
realchampionshipwrestling.com