Trượng nghĩa

1. (Danh) Đơn vị chiều nhiều năm, mười thước ta là một trong “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tđọng, xuất thằng độc nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn mngơi nghỉ sọt, mang ra một cuộn dây thừng, lâu năm chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng bạn lũ ông Khủng tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 các cụ, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân trong gia đình béo tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo đất thu thuế.

Bạn đang xem: Trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là 1 trượng.② Ðo, như tkhô nóng trượng 清丈 tức thị đo dứt số ruộng đất như thế nào rồi.③ Già cả, như lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (bạn già cả). tía bà xã Điện thoại tư vấn là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao nngốc trượng, chỉ vị ổ kiến nhỏ tuổi nhưng mà vỡ vạc (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo khu đất, đạc điền; 巡丈城 Đi hỗ tương để mắt tới nhằm đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (thời trước dùng để tôn xưng tín đồ đàn ông bự tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của mình bấy giờ là 1 trong những fan kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một các cụ vác mẫu cào cỏ bằng gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều nhiều năm ngày xưa, bởi 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng ttách cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng làm Điện thoại tư vấn fan lớn hơn bản thân — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • phái mạnh 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • pmùi hương trượng 方丈 • trượng bát xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao lâu bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng tặng Xạ Hồng Lý tứ trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• khuyến mãi Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư từ bỏ cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện tại Vương)
1. (Danh) Binc khí. ◎Như: “knhì trượng” 開仗 pk, “nghi trượng” 儀仗 thứ binh hộ vệ cho quan liêu ra phía bên ngoài. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư vô ích, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh Khủng, Vương Sư có hại, quăng khí giới thua chạy.2. (Danh) Trận tấn công, cuộc chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “win trượng” 勝仗 thắng trận, “bại trượng” 敗仗 thất bại trận.3. (Động) Nhờ cậy, dựa vào. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 nhờ vào vả quyền năng. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt con phố lanh tanh, dựa vào rượu được ấm.4. (Động) Cầm, rứa, phòng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 vậy cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tứ hồi) Người nào thì cũng dựng kích treo roi, nắm đao thế kiếm.
① Các thứ đồ dùng binc khí. Hai mặt võ thuật call là knhị trượng 開仗. quan tiền lịch sự ra ngoài gồm quân nhân thế thứ binc hộ vệ call là nghi trượng 儀仗.② Cậy, dựa vào vả quyền lực của fan hotline là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Trần Hồng Quyên: Tiểu Sử, Lý Lịch, Profile, Thông Tin Ca Sĩ, Tiểu Sử Diva Hồng Nhung


① Binh khí (nói chung); ② Gisinh sống ra, nỗ lực (binh khí): 仗劍 Gisinh sống kiếm; ③ Chiến toắt con, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này đánh khôn cùng hay; ④ Dựa vào, phụ thuộc vào, cậy: 要仗着大家的力量 Cần nhờ vào mức độ của số đông người; 這全仗你了 Cái kia trọn vẹn nhờ vào anh cả; 仗主人的勢 Cậy thay của nhà.
Cái gậy để chống — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ bình thường thiết bị binh khí — Trận tấn công thân quân team phía hai bên. Td: Đả trượng ( tiến công trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minch hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • phú khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng thay 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung từ kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu thốn đậy - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành trang bị Hồng Châu kiểm bao gồm vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng thư trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinch lục thập tự tchúng ta nguyên ổn vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu sơn - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai phía Hưng Khánh các, đạo trung lưu lại xuân vũ trung xuân vọng chi tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinch Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Ngulặng Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy phòng. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy phòng. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống khu đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ chung gậy, gộc, đồ vật gì hình giống cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lăn uống bột.3. (Danh) Hình phạt xa xưa, dùng côn, bổng, gậy tiến công fan tội trạng. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, giữ. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư hương thơm, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp giữ Việc thôn, bảy mươi chấp giữ lại bài toán nước.5. (Động) Tựa, phụ thuộc vào, trông cậy. ◇Hán Thư 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần không đủ trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất may mắn, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút gì không vừa lòng, liền đánh đòn.
① Cái gậy phòng.② Kẻ phòng gậy hotline là trượng.③ Cái trượng dùng làm tấn công người. Trong năm hình, trượng hình là 1 trong những.④ Một âm là tcố kỉnh. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy kháng, ba toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, đồ dùng kiểu như gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Tkhô giòn gỗ cán mì; ③ Trượng (một hình cố kỉnh dùng để làm đánh pphân tử kẻ gồm tội thời xưa); ④ (văn) Người phòng gậy.
Cái gậy nhằm phòng. Td: Thiền đức trượng ( gậy phòng ở trong phòng sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Nlỗi chữ Trượng 仗 — Một hình pphân tử thời cổ, tấn công tù hãm bằng gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • thiền hậu trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập chén bát nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng đánh - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn giả slàm việc cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên cửa hàng - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm tô - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện chữ?


• Bát tkhô nóng Cam Châu - Thọ Dương thọ Bát Công đánh tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinh hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• Tặng Ngay Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Thương Ngô Trúc đưa ra ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn oán kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu từ bỏ 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam từ lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88