Turnaround time là gì

Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) - một thuật ngữ trực thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ đọc tin.

Bạn đang xem: Turnaround time là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời gian (TAT) là khoảng chừng thời hạn trường đoản cú thời gian nộp hồ sơ của một quy trình cho thời gian kết thúc của quá trình. Nó cũng rất có thể được đánh giá như là tổng các khoảng chừng thời gian gian chờ đón để có được vào bộ nhớ lưu trữ hoặc hàng chờ sẵn sàng, tiến hành bên trên CPU và thi đầu vào / cổng output. Quay vòng thời hạn là 1 trong những thước đo quan trọng trong bài toán review những thuật toán lập kế hoạch trình của một hệ điều hành và quản lý.

Giải ưng ý ý nghĩa

Trong thuật ngữ đơn giản, thời gian con quay vòng là lần tổng quan trọng cho 1 vận dụng nhằm cung cấp sản lượng cần thiết cho người cần sử dụng. Từ khía cạnh khối hệ thống một loạt, thời hạn con quay vòng có thể được coi là thời hạn tiến hành theo chuần 1 loạt với in kết quả. Khái niệm về thời hạn tảo vòng đụng hàng với thời hạn chì và tương làm phản với các định nghĩa về thời gian chu kỳ. Quay vòng thời gian được biểu đạt trong các luật pháp của đơn vị chức năng thời gian cho 1 tâm lý hệ thống cụ thể với vào phần đa thời gian cho 1 thuật toán thù nhất thiết. Quay vòng thời hạn không giống nhau cho những vận dụng khác biệt cùng những ngôn ngữ thiết kế không giống nhau.

Xem thêm:

What is the Turnaround Time (TAT)? - Definition

Turnaround time (TAT) is the time interval from the time of submission of a process lớn the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting to lớn get inlớn memory or ready queue, execution on CPU và executing input/output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system.

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application to provide the required output to the user. From a batch system perspective, turnaround time can be considered the time taken in batch formation & printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time and contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state & at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications and different programming languages.

Thuật ngữ liên quan

MicroprocessorCentral Processing Unit (CPU)CPU TimePixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row CoolingRaised FloorServer CageInternet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? Technology Dictionary - realchampionshipwrestling.com - Techtopedia - Techterm