Urd Là Gì

Hế lôôô bạn bè, bài xích này mình vẫn đi tiếp quy trình có tác dụng dự án ứng dụng với các bước của BA trong đó.

Ở phần trước tôi đã note lại giai đoạn trước tiên là Analysis, gồm 6 bước nhỏ: Project Definition >> Elicitation >> Analysis >> Documentation >> Verification >> Management.


*

Hi vọng đồng đội sẽ không còn Cảm Xúc cực nhọc gọi lúc đọc mang đến phía trên.

Sau bước Analysis này chúng ta đã có tài liệu bộc lộ yêu thương cầu, có nghĩa là sẽ biết được quý khách nên gì. Giờ BA và team dự án công trình vẫn bước vào quy trình tiến độ kiến tạo hệ thống làm sao cho thỏa mãn nhu cầu gần như hưởng thụ này nhé bằng hữu