UTAITE LÀ GÌ

Bài viết thực hiện 90% bốn liệu của FC Niteo Nico Douga bên VNS, links cội cho bạn làm sao mong tò mò :v :http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=366917#3( tôi đã sửa một số ít địa điểm nhằm phù hợp vs giọng văn uống của chính bản thân mình, ai mê thích giọng văn uống fan-gơ có thể lịch sự links cội
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88