Bns Nishan


Kiếm – Kiếm Sư

Vũ khíYêu cầu cấp độ
Kiếm Luyện tập1
Kiếm Đồng 4
Kiếm Thiên Lĩnh6
Kiếm Đồng thau11
Kiếm Lục Lam11
Kiếm Điềm gở14
Kiếm đồng xanh16
Kiếm Anh hùng Lục Lam18
Kiếm Yêu ma20
Kiếm Sắt21
Kiếm Đại Mạc24
Kiếm Sắt thô26
Kiếm Quỷ vàng29
Kiếm Bọ cạp33
Kiếm Hắc Thạch34
Kiếm Anh hùng Đại Mạc34
Kiếm Hỏa Ngục36
Kiếm Băng giá36
Kiếm Bạch Liên37
Kiếm Sói thần37
Kiếm Thủy Nguyệt37
Kiếm Mục Điếm39
Kiếm Giác Ngộ40
Kiếm Thống Soái40
Kiếm Vạn Lĩnh42
Kiếm Anh hùng Thủy Nguyệt42
Kiếm Simyu45
Kiếm Chúa nhện45
Kiếm Hải tặc45
Kiếm Qilyn45
Kiếm Minou45
Kiếm Phong thần45
Kiếm Thịnh Nộ45
Kiếm Cá Mập45
Kiếm Ác Nữ45
Kiếm Chiến Binh45
Kiếm Mạ Bạc45
Kiếm Mạ Vàng45
Kiếm Be Ido45
Kiếm Đấu Mệnh45
Kiếm Hổ Phách45
Kiếm Ác Quỷ46
Kiếm Ngục Talus46
Kiếm Đại Vương48
Kiếm Người Tuyết48
Kiếm Đại Phong50
Kiếm Sấm Sét50
Kiếm Mãng Xà50
Kiếm Lồng Đèn50
Kiếm Bọ Cạp50
Kiếm Chiến Thần50
KIếm Tuyết Ngọc50
Kiếm Cuồng Loạn50
Kiếm Rực Lửa50
Kiếm Thiên Mệnh50
Kiếm Đấu Yêu Ma50
Kiếm Bão Tố50

*Lưu ý:

Pháp thủ – Pháp sư

Vũ khíYêu cầu cấp độ
Pháp thủ Luyện tập1
Pháp thủ Đồng4
Pháp thủ Thiên Lĩnh6
Pháp thủ Đồng thau11
Pháp thủ Lục Lam11
Pháp thủ Điềm gở14
Pháp thủ đồng xanh16
Pháp Thủ Anh hùng Lục Lam18
Pháp thủ Yêu ma20
Pháp thủ Sắt21
Pháp thủ Đại Mạc24
Pháp thủ Sắt thô26
Pháp thủ Quỷ vàng29
Pháp thủ Bọ cạp33
Pháp thủ Hắc Thạch34
Pháp Thủ Anh hùng Đại Mạc34
Pháp thủ Hỏa Ngục36
Pháp thủ Băng giá36
Pháp thủ Bạch Liên37
Pháp thủ Sói thần37
Pháp thủ Thủy Nguyệt37
Pháp thủ Mục Điếm39
Pháp thủ Giác Ngộ40
Pháp thủ Thống Soái40
Pháp thủ Vạn Lĩnh42
Pháp Thủ Anh hùng Thủy Nguyệt42
Pháp thủ Simyu45
Pháp thủ Chúa nhện45
Pháp thủ Hải tặc45
Pháp thủ Qilyn45
Pháp thủ Minou45
Pháp thủ Phong thần45
Pháp thủ Thịnh Nộ45
Pháp thủ Ác Nữ45
Pháp thủ Mạ Bạc45
Pháp thủ Mạ Vàng45
Pháp Thủ Be Ido45
Pháp Thủ Cá Mập45
Pháp Thủ Chiến Binh45
Pháp Thủ Đấu Mệnh45
Pháp thủ Hổ Phách45
Pháp Thủ Ác Quỷ46
Pháp Thủ Ngục Talus46
Pháp Thủ Đại Vương48
Pháp Thủ Người Tuyết48
Pháp Thủ Đại Phong50
Pháp Thủ Sấm Sét50
Pháp Thủ Mãng Xà50
Pháp Thủ Lồng Đèn50
Pháp Thủ Bọ Cạp50
Pháp Thủ Chiến Thần50
Pháp Thủ Tuyết Ngọc50
Pháp Thủ Cuồng Loạn50
Pháp Thủ Rực Lửa50
Pháp Thủ Thiên Mệnh50
Pháp Thủ Đấu Yêu Ma50
Pháp Thủ Bão Tố50