Welp là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.

Bạn đang xem: Welp là gì

Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.

Xem thêm: Garena Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Chơi Hotarugusa (Huỳnh Thảo Âm Dương Sư Ý Tưởng


The occasions of sampling included 6 and 3 days before the whelping, 1 day after whelping, & 1, 3, 7 và 14 weeks after whelping.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
A she-bear robbed of her whelps is as nothing compared to the chairman of a finance committee whose surplus has been removed from hyên ổn by somebody else"s precept.
Those of us who have looked after animals for a large part of our lives know that keeping animals involves a great commitment, particularly when animals are whelping.
Old females usually whelp in the den of their previous litter, while younger females typically den near their birthplace.
The she-wolf was twenty-six inches at the shoulder và showed signs of having recently nursed whelps.
In course of time the whelp became a full-grown rồng which had a brood of young dragons hidden away in a corn stachồng at the foot of the mountain.
The whelps of the (11) fox laughs at wise men, & the poor woman has mixed myrhh, & the priestess (12) khổng lồ the one who wears a girdle of threads.
*

problems that someone has had in the past that they do not worry about because they happened a long time ago và cannot now be changed

Về Việc này
*

*

*

Thêm tính năng bổ ích của realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com vào trang mạng của người tiêu dùng áp dụng ứng dụng form tìm kiếm tìm miễn phí của công ty chúng tôi.
Tìm tìm vận dụng tự điển của Cửa Hàng chúng tôi tức thì hôm nay với chắc chắn rằng rằng chúng ta không khi nào trôi mất xuất phát điểm từ 1 đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications