Win Over Là Gì

* danh từ- sự chiến hạ cuộc=our team has had three wins this season+ mùa này team chúng tôi đã chiến thắng ba trận* ngoại cồn trường đoản cú won- chỉ chiếm, đoạt, chiếm được, cảm nhận, tìm được, có được=to win a prize+ đoạt giải=to win money+ tìm kiếm được tiền=khổng lồ win one"s bread+ có tác dụng ăn sinch sống=khổng lồ win glory+ đã đạt được vinc quang- thắng cuộc; thắng=to win a race+ win cuộc đua=to win a battle+ win trận=lớn win the war+ chiến thắng=lớn win the day; to lớn win the field+ thắng- hàng phục, trỡ thủ, lôi kéo=khổng lồ win all hearts+ thu phục được lòng đều người=lớn win someone"s confidence+ tnhãi thủ được lòng tin yêu của ai- đạt cho, đến=to win the summit+ đạt mức đỉnh=to lớn win the shore+ cho tới bờ, cập bến* nội cồn từ- chiến thắng cuộc, chiến thắng trận=which side won?+ mặt như thế nào thắng?=to lớn win hands down+ win dễ dàng dàng- (+ upon) càng ngày càng lôi kéo; tmáu phục được= Marxism-Leninism is winning upon millions of people+ nhà nghĩa Mác Lê-nin ngày dần cuốn hút được hàng triệu người!khổng lồ win back- lấy lại, chiếm phần lại!to lớn win out- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chiến thắng cuộc, win trận!to lớn win over- hấp dẫn về!lớn win through- khắc chế, thành công (cực nhọc khăn)

Bạn đang xem: Win over là gì

Probably related with:
English Vietnamese

Xem thêm:

won
ai ; anh hẹn điều này đang ; anh se ; anh ; báo ; bắn ; tía ; đưa ra ; đưa ra ̣ ; thắng lợi giải ; thắng lợi ; đến ; gửi về ; gửi ; cthị xã ; bọn chúng đang ; chúng tôi đã ; bọn chúng ; va ; chẳng ; bị tiêu diệt ; chỉ từ ; chỉ ý muốn ; chỉ chiến thắng ; chỉ ; Chịu đựng ; cu ̃ ; các vị ; những ; còn ; cũng chẳng ; cũng trở thành ; cũng chiến thắng ; cũng ; của hartmann cũng ; cứng ; dành giải ; dành riêng ; đạt được giải ; có được ; dám ; dẹp cthị xã ; dẹp cthị xã kia ; em vẫn ; em ; giành thắng lợi ; giành giải nhất ; giành đơ ; giành thắng lợi ; giành ; giành được ; giải pchờ đang ; gì đâu ; gì đang ; hartmann cũng ; hoàn ; hứa vẫn ; hẹn ; i se ; ko win ; bắt buộc ; không ; không đâu vào đâu ; ko ; liệu ; luôn luôn thắng ; luôn ; làm vậy ; làm ; thọ ; thời gian ; lập được ; lừa nữa ; hy vọng là vẫn ; muô ; muô ́ ; mong mỏi thịt ; muốn ; bắt đầu ; n se ̃ ; nghe ; nghi hoặc ; suy nghĩ sẽ ; ngờ ; nhìn ; duy nhất ; cố định sẽ ; nhất thiết ; dìm ; nhận ra ; như thế nào win ; này đã ; này ; nói ; cụ được ; nữa cũng ; nữa ; nên ; phụ đã ; phụ ; qua ; ra ko ; rô ; rồi không ; rồi sẽ ; rồi ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sáng sủa ; sê ; sắp đến ; sẽ mang đến ; vẫn còn ; sẽ giết thịt ; sẽ không còn ; vẫn ngoài ; đã mãi ; vẫn nghe ; đã đang ; sẽ sinh tồn ; đã chiến thắng ; đã ; ta ; tao đã ; lose ; thua đâu ; thành công xuất sắc rồi ; thê ; thì cũng ; thì không ; thì ; thă ; thăm ; chiến hạ bài xích ; thắng cuộc ; chiến thắng giải ; win ko ; thành công ; chiến hạ rồi ; chiến hạ rồi kia ; thắng tiền ; thắng trò ; chiến thắng ; win đâu ; chiến thắng được ; chiến hạ ” ; thề ; thể cưỡng ; thể chiến hạ ; thể ; thị xã ; ti ; tin ; trúng ; trước ; tốt ; tôi vẫn ; tôi đang thắng ; thức giấc ; từ chối ; vô ; vẫn đang ; vẫn chiến hạ ; vẫn ; vậy bố ; vậy ; vị đang ; vị ; y se ̃ ; ½ ; ô ; vẫn chiến hạ nhưng ; vẫn win ; vẫn ; điên ; giành giải ; đoạt ; chiếm được ; đâu ; đã thu được ; đang thắng lợi ; sẽ chiến ; vẫn giành thắng lợi ; đang giành ; vẫn giành được giải ; sẽ giành được ; đang lập ; vẫn chiến hạ ; sẽ trúng ; sẽ ; sẽ chiếm ; đã có ; này sẽ ; đó ; chuyển ; được miễn ; được nhận ; được ; được đâu ; đạt ; giành được ; để cho ; nhằm ; định đã ; định ; định đoạt ; đồng ; ước sẽ ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ muô ; ́ muô ́ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; ổn ; ở ;
anh hứa vấn đề đó đã ; anh se ; anh ; báo ; bố ; bỏ ra ; bỏ ra ̣ ; thành công giải ; thành công ; mang đến ; đưa về ; chuyển ; chuyện ; bọn chúng đang ; Cửa Hàng chúng tôi sẽ ; bọn chúng ; đụng ; bị tiêu diệt ; chỉ từ ; chỉ ao ước ; chỉ chiến thắng ; chỉ ; chịu ; cu ̃ ; các vị ; những ; còn ; cũng chẳng ; cũng trở nên ; cũng win ; cũng ; chống ; của hartmann cũng ; cứng ; d ; does ; dành giải ; dành ; dành được giải ; đã có được ; dám ; dùng ; dẹp cthị xã ; dẹp cthị xã kia ; em sẽ ; em ; giành thành công ; giành giải nhất ; giành đơ ; giành thắng lợi ; giành ; giành được ; giê ; giải pđợi vẫn ; gì đã ; hartmann cũng ; hoàn ; hẹn đang ; hẹn ; i se ; ko win ; không ; ko ; la ; liệu ; luôn chiến thắng ; làm cho vậy ; có tác dụng ; lâu ; cơ hội ; lập được ; lừa nữa ; ước ao là sẽ ; mong mỏi giết thịt ; ao ước ; mới ; n se ̃ ; nghe ; nghi ngờ ; suy nghĩ đã ; ngô ; ngờ ; chú ý ; tốt nhất ; nhất quyết sẽ ; nhất thiết ; nhấn ; nhận thấy ; nào win ; này đã ; này ; nạm được ; yêu cầu ; phú đã ; phụ ; rô ; rồi không ; rồi đang ; rồi ; rủa ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sê ; sắp đến ; vẫn mang lại ; sẽ còn ; sẽ giành ; đang giết ; sẽ không ; sẽ khỏi ; đã mập ; đang mãi ; đang nghe ; đang sẽ ; vẫn sinh tồn ; đã chiến thắng ; sẽ ; ta ; tao đã ; theo được ; thi ; chiến bại ; lose đâu ; thành công rồi ; thê ; thì cũng ; thì ko ; thì ; thă ; thắng bài ; chiến thắng cuộc ; thắng giải ; thắng ko ; thành công ; chiến hạ rồi ; chiến thắng rồi đó ; chiến thắng tiền ; thắng trò ; chiến thắng ; win đâu ; chiến hạ được ; chiến hạ ” ; thề ; thể chống ; thể thắng ; thể ; tin ; trúng ; trước ; hay ; tôi sẽ ; tôi vẫn chiến hạ ; thức giấc ; từ chối ; vô ; vnạp năng lượng ; vẫn đang ; vẫn chiến thắng ; vẫn ; vậy ; vị vẫn ; vị ; y se ̃ ; ½ ; đang win cơ mà ; đã chiến thắng ; đang ; điên ; chiếm giải ; chiếm ; chiếm được ; đâu ; đang sở hữu được ; sẽ thành công ; vẫn chiến ; sẽ giành chiến thắng ; đã giành ; đang giành được giải ; sẽ giành được ; đã lập ; vẫn chiến thắng ; đã trúng ; vẫn ; vẫn chiếm ; đã có ; đã chiếm lĩnh ; đó ; đưa ; được miễn ; được trao ; được ; đạt ; đã đạt được ; định sẽ ; định ; định chiếm ; đồng ; ước sẽ ; ̀ giê ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; ở ;