Withstand Là Gì

Recalling the orkhuyễn mãi giảm giá, Pablo said: “Without Jehovah’s help, I would not have sầu been able khổng lồ withstand the pressure lớn break my integrity.”
Nhớ lại thử thách ấy, anh Pablo nói: “Nếu không có sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va thì tôi dường như không thể duy trì vững lòng kiên trung trước áp lực đè nén đó”.

Bạn đang xem: Withstand là gì


4 Một số người nghĩ tuổi cùng kinh nghiệm tay nghề của họ làm cho họ có tác dụng tốt hơn nhằm phản kháng lại cám dỗ.
Emphasis is placed on physical fitness so an officer will be able to withstand the rigors of tactical operations.
Nhấn khỏe mạnh được đặt vào thể thao thể hóa học nhằm một sĩ quan liêu sẽ rất có thể Chịu đựng được sự hà khắc của những chuyển động giải pháp.
It weighed 30% less than a steel oto and was said to be able to withstand blows ten times greater than could steel.
Nó nhẹ hơn 30% đối với xe bởi Fe thnghiền, với được nói là rất có thể chống lại những lực tác động ảnh hưởng lớn hơn thnghiền mười lần.
The four-story steel structure of the building was designed to lớn be fire-resistant & khổng lồ withstand severe earthquakes & typhoons.
Chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta sở hữu rước vũ khí kia nhằm họ hoàn toàn có thể phòng lại các thương hiệu lửa của kẻ nghịch thù không?
When have you been able lớn withstand temptation or trial because the foundation of your life was Jesus Christ?
khi làm sao các em sẽ hoàn toàn có thể chống lại cám dỗ hoặc thách thức vì chưng nền tang của cuộc sống thường ngày những em là Chúa Giê Su Ky Tô?
It is also said that those who are able khổng lồ withstand the ever-increasing weight of the yukinko & last all the way through would acquire great physical strength.
Cũng có fan đề cập rằng trường hợp ai hoàn toàn có thể Chịu đựng đựng được trọng lượng không dứt tăng của yukinko với thừa qua cục bộ thách thức thì sẽ sở hữu được được sức mạnh khác thường.
(Matthew 5:10-12; 10:22; Revelation 2:10) This calls for endurance —the ability to withstand adversity.
(Ma-thi-ơ 5:10-12; 10:22; Khải-huyền 2:10) Điều này yên cầu phải gồm tính nhịn nhục—kỹ năng chịu đựng đựng nghịch chình họa.

Xem thêm:


Brig. Gen. Thomas J. Jackson inspired his realchampionshipwrestling.comrginia brigade to withstand a strong Union attack, và he received his famous nickname, "Stonewall" Jackson.
Chuẩn tướng mạo Thomas J. Jackson cổ vũ lữ đoàn realchampionshipwrestling.comrginia của chính bản thân mình trụ vững vàng trước cuộc tấn công trẻ khỏe của quân miền Bắc, và được đặt đến biệt danh nổi tiếng "Stonewall" (tường ngăn đá) Jackson.
Circle any of the following areas in your life in which you would lượt thích to lớn have sầu more support or strength: school work, withstanding temptation, relationships with friends, leadership, work, relationships with family members, developing skills, talents, và abilities.
Khoanh tròn bất kể nghành nào dưới đây vào cuộc sống thường ngày của những em mà các em hy vọng được cung ứng cùng tất cả sức mạnh nhiều hơn: câu hỏi học hành, bài toán kháng lại cám dỗ, quan hệ cùng với bằng hữu, kĩ năng chỉ huy, sự thao tác, quan hệ với những người trong mái ấm gia đình, phát huy năng lực, tài năng, và kĩ năng.
Pondering the events of that day reaffirms in my mind và heart that in order khổng lồ successfully withstand the tempests, earthquakes, & calamities of life, we must build upon a sure foundation.
realchampionshipwrestling.comệc suy ngẫm về những sự kiện của ngày hôm này đã tái chứng thực trong lòng trí của mình rằng để thành công xuất sắc chống lại số đông cơn sốt tố, đụng khu đất với thiên tai của cuộc sống, bọn họ đề nghị tạo ra bên trên một nền móng vững chắc.
Once thought khổng lồ have been able khổng lồ withstand any magnitude of foreseeable earthquake, the bridge was actually vulnerable to complete structural failure (i.e., collapse) triggered by the failure of supports on the 320-foot (98 m) arch over Fort Point.
Lúc nghĩ về cho kĩ năng có thể đứng vững trước gần như trận đụng đất được dự đoán, cây cầu hoàn trả rất có thể bị phá hủy về cấu trúc (như sụp đổ) vì chưng sự tàn phá của dàn chịu lực trên vòm cao 98 m trên Fort Point.
It is the deepest-lirealchampionshipwrestling.comng animal ever found, able khổng lồ withstand heat và crushing pressure, and the first multicellular organism found at deep subsurface levels.
Đây là "động vật sống sâu nhất" từng được phân phát hiện, hoàn toàn có thể chịu được ánh sáng cùng áp suất đè nát, và là sinch đồ gia dụng đa bào trước tiên được kiếm tìm thấy sinh sống những nấc sâu dưới mặt phẳng Trái Đất.