Work off là gì

(transitive) To thua kém (weight) by doing physical work.(transitive) To over a debt by doing labor for the debt holder+3 tư tưởng
Trippe occupied the next month with convoy operations in the western Mediterranean & patrol work off Oran.

Bạn đang xem: Work off là gì


Trong tháng tiếp theo, Trippe chuyển động hộ vệ vận tải đường bộ tại Khu Vực Tây Địa Trung Hải và tuần tra phía bên ngoài khơi Oran.
Vì những portal được giữ gìn toàn thể, một fan hoàn toàn có thể đọc các câu chữ này thậm chí là Khi anh ta đang off-line.
Zane worked off Tulagi và Guadalcanal, breaking her sweep and patrol operations with periodic upkeep at Noumea, New Caledonia.
Zane hoạt rượu cồn tại Quanh Vùng ngoài khơi Tulagi với Guadalcanal, xen kẻ những vận động càn quét với tuần tra cùng với hầu như lần duy trì thường xuyên lệ trên Nouméa, New Caledonia.
Recently, there has been a rapid increase in online lead generation: banner và direct response advertising that works off a CPL pricing model.
Gần đây, đang gồm sự ngày càng tăng gấp rút vào realchampionshipwrestling.comệc tạo nên khách hàng mục tiêu trực tuyến: biểu ngữ cùng quảng cáo bình luận trực tiếp hoạt động theo mô hình định giá CPL.
There"s a lot of good people, they thất bại someone, they thua themselves, which is why they come in here to lớn work off that rage.

Xem thêm:


Có không hề ít người xuất sắc, bọn họ đã không còn ai đó, họ đánh mất phiên bản thân mình, đó là lý do tại vì sao chúng ta mang lại đây để xả cơn thịnh nộ đó.
I"ve been trying to lớn determine whether trace memory & human consciousness exist after the subject has transformed, but I had no baseline to work off of till now.
Tôi đã có lần cố kỉnh khẳng định xem tâm trí với tiềm thức nhỏ người có lâu dài sau thời điểm đối tượng bị biến hóa hay là không, nhưng mà tôi không tồn tại cơ sở nhằm xem sét cho tới tận hiện nay.
It was designed by Smith as a systematic drawing instead of using the old rule-o-thumb method of working off a wooden model as was done up khổng lồ that time.
Nó được thiết kế theo phong cách do Smith nhỏng là một bạn dạng vẽ bao gồm hệ thống rứa vị áp dụng cách thức cũ-rule-o-thumb để làm realchampionshipwrestling.comệc ra một mô hình bằng gỗ như đã làm được triển khai đến thời đặc điểm đó.
Philadelphia"s real work began off the Salerno beaches at 0943 the next day, when she commenced shore bombardment.
Hoạt đụng tác chiến của Philadelphia bước đầu ngoại trừ khơi những bến bãi của Salerno thời gian 09h 43 phút ít ngày ngày tiếp theo, Lúc nó thực hiện phun phá bờ biển khơi.