Ý Nghĩa Tên Hải Anh

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên hải anh

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhì chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, mang lại nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 85 水 tbỏ <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn vào đất liền. ◎Như: Tkhô hanh Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nhai 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan tiền 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát lớn. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà khổng lồ, tửu hải 酒海 chén rượu to lớn.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc phụ thân môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen thuộc rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng mang đến một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam hải 4. <海關> hải quan 5. <英吉利海峽> anh mèo lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minch đánh 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn ko tđọng hải 12. <海嘯> hải khiếu

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Robit - Cách Để Giải Khối Rubik Theo Từng Tầng

海 bao gồm 10 nét, cỗ thuỷ: nước(85)嗨 tất cả 13 nét, cỗ khẩu: chiếc miệng(30)澥 tất cả 16 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)獬 bao gồm 16 nét, cỗ khuyển: bé chó(94)醢 gồm 17 nét, cỗ dậu: một trong các 12 địa chi(164)
Bộ 85 水 tdiệt <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm tkhô cứng. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 gồm 8 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 tất cả 9 nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 gồm 11 nét, bộ nữ: phái đẹp, đàn bà, bọn bà(38)瑛 gồm 13 nét, cỗ ngọc: kim cương, ngọc(96)嘤 tất cả 14 nét, bộ khẩu: loại miệng(30)撄 gồm 14 nét, cỗ thủ: tay(64)缨 bao gồm 14 đường nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 gồm 14 đường nét, bộ phẫu: thiết bị sành(121)樱 tất cả 15 nét, bộ mộc: mộc, cây cối(75)璎 bao gồm 15 đường nét, bộ ngọc: rubi, ngọc(96)甇 bao gồm 15 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)甇 gồm 15 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 tất cả 16 nét, bộ nạch: dịch tật(104)鹦 gồm 16 nét, cỗ điểu: bé chim(196)霙 gồm 17 nét, cỗ vũ: mưa(173)嬰 tất cả 17 nét, cỗ nữ: nữ giới, con gái, bọn bà(38)甖 bao gồm 19 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 bao gồm đôi mươi đường nét, bộ khẩu: mẫu miệng(30)攖 có 20 đường nét, cỗ thủ: tay(64)罌 tất cả 20 đường nét, bộ phẫu: trang bị sành(121)櫻 có 21 nét, cỗ mộc: mộc, cây cối(75)瓔 có 21 đường nét, bộ ngọc: rubi, ngọc(96)癭 gồm 22 đường nét, cỗ nạch: dịch tật(104)纓 có 23 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)鸚 có 28 nét, bộ điểu: con chim(196)